GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Fjorton bostadsrättsföreningar i protest

Fjorton bostadsrättsföreningar på Pantarholmen: finns bättre alternativ till den föreslagna tvärgatan och den nya bebyggelsen i kvarteret Posse, i upp till fjorton våningar, borde sänkas med tre till fyra våningar.
Fjorton bostadsrättsföreningar på Pantarholmen vill se ändrade planer för kvarteret Posse på Pantarholmen i Karlskrona.
Fjorton bostadsrättsföreningar på Pantarholmen vill se ändrade planer för kvarteret Posse på Pantarholmen i Karlskrona.
Foto: HSB
Detta är en insändare i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Karlskrona kommuns förslag till ny detaljplan för bebyggelsen i kvarteret Posse på Tullgården vid Tullskolan innehåller också ett förslag till ny tvärgata mellan Polhemsgatan och Sunnavägen, genom Tullparken närmast söder om Tullskolan. Tvärgatan avses avlasta köbildning på Blåportsgatan och Polhemsgatan när Polhemsgatans anslutning genom Tullparken till Sunnavägen tas bort, som också föreslås. Samtidigt saknas en översiktlig plan för trafikplaneringen inom stadsdelen, mellan Sunna och Brohålan, där det planeras drygt 500 nya bostäder som väsentligt kommer att öka trafiken i området.

Förslaget till ny tvärgata är framför allt motiverat av ambitionen att slå ihop Tullparkens båda halvor som i dag delas av Polhemsgatan, men priset är högt och nyttan tveksam. I stället blir det en komplicerad T-korsning med både vänster- och högersvängar vid Tullskolans entré och som kommunen i förslaget hjälpligt försöker dölja med en ”torgplats” som trafiken och olika trafikanter ska samsas om, varken bra för skolmiljön eller bostäderna i kvarteren Posse och Kakelugnen intill. För Tullskolan innebär tvärgatans placering dessutom att både skolan och förskolan skiljs från Tullparken av gatan, vilket naturligtvis inte är bra för deras aktiviteter i parken.

Om tvärgatan i stället placeras enligt kommunens alternativ 2 i södra delen av parken, i Tullgatans förlängning från Långöbron, och om Polhemsgatan behålls genom parken, kan både Tullskolan och bostäderna i Posse och Kakelugnen, med förskolor, få direkt anslutning till parken, utan trafik emellan. Om Landsvägsgatans anslutning till Polhemsgatan också slopas, som då blir möjligt med den nya tvärgatan. Samtidigt kan tvärgatan avlasta trafiken från Långö mot centrum över Pantarholmen. Då blir det dessutom ett bättre trafikflöde på Polhemsgatan utan både korsning och vänstersväng till och från Sunnavägen, med betydligt mindre köbildning på Blåportsgatan och Polhemsgatan än i kommunens förslag, och mindre trafik över Pantarholmen.

Kommunen bör därför överväga samrådsyttrandet från Pantarholmens fjorton bostadsrättsföreningar som enhälligt föreslår detta. De föreslår också att den nya bebyggelsen i kvarteret Posse i upp till fjorton våningar sänks med tre till fyra våningar genom att i stället lägga till en extra byggnad i sänkan mot Polhemsgatan, som i stället kan ersättas med nya aktiviteter i Tullparken om den knyts direkt till kvarteret utan gata emellan, enligt yttrandet. Vägar, parker och byggnader är långsiktiga investeringar som i centrala lägen minst bör hålla i femtio till hundra år och då är goda och hållbara funktioner det viktigaste, inte kortsiktiga besparingar eller tekniska deloptimeringar av olika slag.

Pantarholmens Bostadsrättsföreningars Intresseförening

Lars Estlander

BRF Jagaren

Lasse Liljegren

BRF Tullen