1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Debatt

EU som helhet måste bli världsledande i klimatfrågan

Sverige bör börja samverka med Danmark och Frankrike i klimatfrågan.
Publicerad 14 oktober 2019
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trots att vi bara svarar för 1,3 promille av de globala växthusgasutsläppen bör Sverige sträva efter att vara en bra förebild för andra länder.
Trots att vi bara svarar för 1,3 promille av de globala växthusgasutsläppen bör Sverige sträva efter att vara en bra förebild för andra länder.Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

BLT visar ett seriöst agerande när det gäller klimatfrågan. Kan vi säga det samma om våra politiker på riksnivå? Både och faktiskt! Ett tveksamt exempel är införandet av skatt på inrikesflyget, som enbart svarar för 7 procent av de utsläpp som orsakas av svenskars flygresande.

Ett exempel på en ambitiös politisk målsättning är att till 2030 ha mönstrat ut bensin och diesel som drivmedel till våra fordon. Förutom minskad klimatpåverkan kommer de minskade utsläppen av andra föroreningar i avgaserna ge en bättre luftkvalitet, framför allt i tätbebyggda områden. Transportsektorn svarar i dag för drygt 30 procent av landets utsläpp av växthusgaser. Tendensen har på senare år varit ökande, inte minst beroende på befolkningstillväxten. Som det ser ut nu kommer petroleumbaserade fordonsdrivmedel i första hand att ersättas med elektricitet. Detta kommer att kräva en ökad elproduktion, och att produktionen i sin helhet är koldioxidneutral. Elnätet kommer att behöva utökas och optimeras.

Trots att vi bara svarar för 1,3 promille av de globala växthusgasutsläppen bör Sverige sträva efter att vara en bra förebild för andra länder. Värst är det i kommunistiska Kina, som svarar för 30 procent av världens totala klimatutsläpp. Det beror på att 70 procent av landets energi kommer från kol. Enligt uppgift planerar man, att under de närmaste decennierna bygga ytterligare 700 kolkraftverk.

Tvåa är USA, som svarar för 15 procent av växthusgasutsläppen i världen. Trea med 10 procent av klimatgasutsläppen ligger EU. I Tyskland har man dubbelt så höga utsläppsnivåer per capita som Sverige, Danmark och Frankrike. En av orsakerna är att man ersätter kärnkraft och kolkraft med naturgas.

Om våra svenska rikspolitiker är intresserade av ordentligt minskade klimatutsläpp internationellt, så borde alla partier stå bakom ett gemensamt agerande för att bidra till att EU som helhet blir världsledande i klimatfrågan. Varför inte börja samverka med Danmark och Frankrike? I danska Folketingsvalet för några månader sedan var klimatet den viktigaste valfrågan. I Frankrike införde man för ett par decennier sedan snabbtågen TGV, som trafikerar långa sträckor. Klimatutsläppen från inrikesflyget har därmed minskat.

Seriös vetenskap betonar, att vi bara är i början på övergången till extrema vädersituationer på olika håll i världen. Det är alltså hög tid, att man såväl inom världspolitiken, som nationellt vidtar effektiva och konkreta åtgärder för att vända utvecklingen.

Tommy Sandin

politiskt obunden pensionär

Hasslö