Debatt

Ett år sedan det historiska valet

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Region Blekinge
"År av underfinansierad sjukvård har gett konsekvenser som tar tid att åtgärda”, skriver de fyra gruppledarna för Regionalliansen.

Valet 2018 blev historiskt när alliansen vann Blekingebornas förtroende efter nästan 100 år av socialdemokratiskt styre. För att Region Blekinge ska nå upp till den kvalitet och ekonomisk stabilitet som vi lovat våra väljare krävs det omfattande förändringar på både kort och lång sikt.

I dag är det ett år sedan Blekingeborna gick till vallokalerna. Vad har hänt sedan valet och vart är Blekinge på väg med alliansen?

Under 2019 har vi fattat beslut om livsviktiga insatser för att fler ska överleva cancer. Införandet av tarmcancerscreening, HPV-vaccin till pojkar och organiserade PSA-tester kommer rädda livet på fler Blekingebor. Vi är extra stolta över att Region Blekinge drar sitt strå till stacken i kampen mot cancer och att vi tagit initiativen.

Framöver kommer Blekingeborna märka av en omställning av hälso- och sjukvården samt tandvården. Framtidens hälso- och sjukvård och beslutet om Nära vård kommer öka tillgängligheten och kvaliteten oavsett var i Blekinge du bor. Det är viktigare för oss att Blekingeborna får bättre och mer kostnadseffektiv vård än att hålla liv i gamla förlegade vårdsystem. År av underfinansierad sjukvård har gett konsekvenser som tar tid att åtgärda. Här krävs insatser på kort såväl som på lång sikt för att Blekinge ska klara den framtida välfärdskrisen som hela Sverige står inför. Då krävs ekonomiskt ansvar och politiskt ledarskap i samråd med professionen.

Blekingeborna ska kunna välja vård genom vårdvalet, det är bara så vi får ökad tillgänglighet och ökad valfrihet. När vi blir allt äldre och sjukare behöver vi vara fler som hjälps åt att möta Blekingebornas behov. Vi tittar aktivt över en utökning av vårdvalet och vill lägga till fler verksamheter.

Vi ska använda resurser rätt och därför ser vi över den omfattande och växande administrationen i Region Blekinge. Alla arbetsuppgifter måste skapa värde för Blekingeborna och kostnaderna måste minska.

Varje dag genomförs insatser för att öka Blekinges attraktivitet och konkurrenskraft. Arbetet med en ny Regional utvecklingsstrategi pågår, förutsättningarna för ett innovationsråd utreds, satsningar i kulturplanen genomförs och våra internationella relationer förstärks. En funktionell infrastruktur och en väl fungerande kollektivtrafik är de enskilt viktigaste faktorerna för att binda samman regionens delar till en väl fungerande helhet och tack vare ett nytt trafikavtal med SJ kommer resenärerna i Blekinge sättas i centrum med ökad bemanning och krav på punktlighet och kundservice.

Vi har valt att lyfta några av insatserna vi genomfört för ökad kvalitet, tillgänglighet, valfrihet och kostnadskontroll. Det är i första hand inte det vi gjort sen vi tillträdde som är det viktiga för oss, utan snarare vart Blekinge är på väg. Vi har fortfarande en lång resa framför oss och alliansen ser fram emot att göra den tillsammans med Blekingeborna.

Alliansen i Region Blekinge

Lennarth Förberg (M)

Lars Karlsson (C)

Erik Lindborg (KD)

Nils Ingmar Thorell (L)

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.