Debatt

En resa bakåt i tiden

Debatt Artikeln publicerades
Regeringens neddragningar av assistans till personer med funktionsnedsättning är en resa bakåt till en tid då de placerades på institutioner.
Foto: Gorm Kallestad
Regeringens neddragningar av assistans till personer med funktionsnedsättning är en resa bakåt till en tid då de placerades på institutioner.

Nu precis som då är de inte värda något i statens ögon, men idag hamnar både den som har en funktionsnedsättning och hens närstående utanför samhället. Det ansvar som staten tidigare tog lämpas över på närstående och kommunerna som ska stå för en större del av assistansen, något som kommunerna inte har pengar till.

Furuboda folkhögskola, utanför Kristianstad, har sedan 1960-talet haft personer med olika former av funktionsnedsättningar. Under de senaste åren har vi som arbetar på skolan märkt hur både regeringen och myndigheter som Försäkringskassan inte längre ser funktionsnedsatta som fullvärdiga medborgare.

Detta är Sveriges största folkhögskola för personer med funktionsnedsättning. På skolan ser vi allt oftare att personer med olika typer av funktionsnedsättningar inte vågar börja eller fortsätta en utbildning på folkhögskolan. De är rädda för att bli av med sin assistans, för att deras skolgång i Försäkringskassans ögon skulle kunna visa att de är så pass självständiga att de inte behöver någon assistans.

På uppdrag av regeringen genomförs just nu en översyn av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och assistansersättningen, alltså de pengar den som har en funktionsersättning kan få för att anlita personliga assistenter.

Redan på första sidan i utredningsdirektiven gör regeringen klart vad den vill uppnå: ”Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen.” På första sidan lyfter regeringen också fram att ytterligare besparingar måste göras och prioriteras. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober, men med den inledningen är regeringens slutsats redan klar: Assistansersättningen ska dras åt. Pengarna ska minska och fler som behöver assistans ska nekas hjälp.

Att assistansen försvinner drabbar inte bara den som fått hjälp. Många gånger betyder det att närstående, till exempel föräldrar, får en större arbetsbörda och tvingas utföra uppgifter som de inte är utbildade för eller kan utföra. I vissa fall leder det till att de måste gå ner i arbetstid eller sluta sina jobb. Också de närstående fråntas alltså möjligheten att bestämma över sina egna liv.

Dras assistansen ner ytterligare leder det också till stora utbildningsglapp både mellan personer med funktionsnedsättning och i förhållande till andra grupper i samhället.

Lösningen på hur assistansersättningen ska vara utformad kan inte vara att tillsätta nya utredningar eller förändra den ersättning olika åldersgrupper är berättigade till.

Regeringen måste ge LSS-utredningen nya direktiv och slopa besparingskraven. Viktigt är att värna om att alla människor, oavsett om de är i behov av assistans eller inte, ska inkluderas i samhällets olika delar.

Det måste vara en självklarhet att alla i Sverige har rätt till utbildning, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte.

Som det ser ut nu sätter regeringspartierna ekonomi framför människors liv.

Jenny Anderberg, rektor och verksamhetschef, Furuboda folkhögskola

En resa bakåt i tiden

 

Visa mer...