1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Drömmen om ett nytt Stortorg nedlagd

När de flesta svenska städer rustar sina torg och gör dem till sociala mötesplatser för att locka invånare, skapa turism och arbetsplatser, verkar Karlshamn inte se det på samma sätt, skriver arkitekterna bakom förslaget till nytt stortorg i Karlshamn.

Alla städer vårdar sitt torg och låter det utvecklas efter hand som nya behov uppstår. Torget är stadens gemensamma stolthet och nöje. Hit går man gärna. Torget är platsen där staden visar upp vem man är. För turister och andra tillresande blir torget stadens offentliga ansikte. De minns den där staden med det trevliga torget. Det där fina torget som var på vykortet jag köpte. På torget grundläggs stadens attraktivitet.

Karlshamn är en handelsstad med anor från andra halvan av 1600-talet. Karlshamns stadsplan från tiden visar en stad med ett väldigt torg, värdigt en svensk stormakt, ett torg lika stort som en exercisplats, vilket det kanske också ibland använts till. Under århundradena som passerade förändrades torget flera gånger, men torget har alltid varit stort i förhållande till Karlshamns folkmängd. 1967 placerades en glaspaviljong på den tidens kaxiga sätt mitt i torgets mittlinje. Därmed bröts det historiskt viktiga visuella sambandet mellan rådhuset och kyrkan, och det gick inte heller för allmänheten att röra sig fritt på torgets centrala del. Detta var också tiden när bilismen gjorde sitt intåg i Sverige. Resultatet för torgets del blev fler och fler parkeringsplatser och idag täcker parkerade bilar in tre av torgets fyra sidor. Även detta gjorde att torget blev socialt mindre användbart för karlshamnsbor och turister. Karlshamns stolta Stortorg blev helt enkelt en parkeringsplats.

Detta såg stadens kloka tjänstemän och politiker. Därför utlyste man år 2012 en nationell arkitekttävling och en jury utsåg till vinnare det förslag som bäst skulle återskapa Stortorgets miljö till glädje och nytta för människorna. Nu skulle torget få tillbaka sin roll som Karlshamns viktigaste rum.

Detta är en insändare i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

När nu stadens styre efter många turer bestämmer sig för att lägga ner drömmen om ett nytt Stortorg och i stället rusta befintlig paviljong så är det en stadsbyggnadsförlust för hela staden. Här är fem saker som man går miste om:

1. Man får inte en upprustad helhetsmiljö, vilket var avsikten med hela manövern. Torgprojektet är inget torgprojekt längre. Det har istället blivit en ombyggnad av en 50 år gammal paviljong.

2. Man går miste om en förnyelse av torgets alla delar; den slitna möbleringen, fontänen med skulpturen Böljelek, belysningsmiljön, de sociala platserna, delar av torgets trädrader.

3. Man går miste om förnyelse av torgets golv. Den består idag av smågatsten som inte är anpassad till de som rör sig lite sämre. Torgets golv ger ett tummat och bedagat intryck och måste justeras, och slätare partier bör läggas in.

4. Man går miste om ny disposition med ett Stortorg som är till för människor mer än för bilar. I det förslag som utarbetades tillsammans med politiker, tjänstemän och näringsidkare efter tävlingen infördes en variation som saknas idag. Förslaget erbjuder tre olika nya miljöer; för det första en öppen fest- och torghandelsplats med evenemangsbelysning, för det andra en blommande, solvänd kafémiljö i torgets mitt med generösa sittplatser och Böljelek centralt placerad, och för det tredje en grön lund av mjuka, solljussilande träd med lek och spel för barn och vuxna.

5. Man går miste om en korrigering av en olyckligt placerad paviljong. Den blockerar torgets centrala del och skär av kontakter i staden. Även Länsstyrelsen förordar en placering där den viktiga flukten mellan kyrkan och Rådhuset öppnas, för att få ett tryggare, trevligare och trivsammare torg som bättre tar vara på Karlshamns stolta historia.

Till sist, torgprojektet lades ner på grund av att den första etappen, paviljongen, blev för dyr. Det hade man kunnat hantera. En mindre paviljong, en lägre ambitionsnivå på köket, en servering med färre sittplatser, en separat kiosk för glassen är aspekter man kan bolla med för att få budgeten att räcka till. Så är det alltid i byggprojekt. Den processen har man strukit. Resultatet är att tanken om en ny helhetsmiljö går förlorad.

Karlshamn är en stolt stad som är värd ett bättre öde. När de flesta svenska städer rustar sina torg och gör dem till sociala mötesplatser för att locka invånare, skapa turism och arbetsplatser, verkar Karlshamn inte se det på samma sätt. Staden går miste om något viktigt, liksom karlshamnsborna och tillresande besökare.

Thorbjörn Andersson

PeGe Hillinge


Arkitekter för det vinnande förslaget för ett nytt torg för Karlshamn