1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Debatt

Därför sprack samarbetet i Ronneby

Allianssamarbetet i Ronneby har spruckit. Här kommer min beskrivning.
Publicerad 6 oktober 2018
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sune Håkansson beskriver hur han uppfattar anledningarna till att allianssamarbetet i Ronneby kommun sprack.
Sune Håkansson beskriver hur han uppfattar anledningarna till att allianssamarbetet i Ronneby kommun sprack.Foto: Marcus Palmgren

Jag har påtalat de tre utlösande faktorerna:

Arvodena. Jag påpekade vid föregående möte i kommunfullmäktige att det bör vara en parlamentarisk grupp, med en företrädare från varje parti, som utarbetar ett förslag. Våra kommunalråd menar tvärtom. De, sannolikt med hjälp av en man från S, skall presentera förslaget.

Fördelningen av uppdrag i nämnder. Det är inte självklart hur man skall väga uppdraget som, exempelvis, ordförande i utbildningsnämnden gentemot uppdraget som vice ordförande i socialnämnden. Mina beräkningar säger att Liberalerna får omkring dubbla utdelningen på sina två mandat relativt Ronnebypartiets två mandat.

L föreslås få en plats i Kommunstyrelsens arbetsutskott, en ordinarie i kommunstyrelsen (KS), en ersättare i Kommunstyrelsen. RP erbjuds en plats som ersättare i KS.

Jag föreslog att vi skulle ha halva tiden var. Blankt Nej.

Äldreomsorgen. Jag är ordförande i äldrenämnden. Jag menar att äldrenämnden tillhör de nämnder, som fungerat bäst. Verksamheten har någorlunda fungerat. Vi har hållit budgeten. I år räknar vi med att få 14 miljoner kronor över. Likväl har vi i praktiken satts under förmyndare. Kommunalråd och kommunstyrelse har, utan att redovisa någon utredning av de ekonomiska konsekvenserna, infört Lagen om valfrihet inom vård- och omsorgsboende. Mina egna beräkningar, som kommer att redovisas framöver, visar att konsekvensen blir en skattehöjning på 50 öre.

Detta sker i den kommun, som har högst skatt i Blekinge. Detta sker i en kommun, som kommer att få stora problem med att klara undervisningen av våra unga.

Den högsta kommunledningen väljer att sidsteppa äldrenämnden.

Man struntar i att gå närmare in i analysen av upphandlingar inom utbildningsförvaltningen, där en inblandad är anställd under kommunstyrelsens verksamhet.

Kommunledningen gör föga för att få fram beslut om taxorna inom Miljöteknik.

Toppstyre. Min uppfattning är att moderater och centerpartister vill bestämma alltför mycket. De mindre partierna förväntas följa. Kommunalrådet synes vilja kunna påverka vilka kandidater andra partier placerar på sin lista, varav kan följa att de blir inkryssade.

Framtiden. Vad händer nu? Det är svårt att veta. Kanske tänker kommunalråden om. Socialdemokraterna tvingas kanske bekänna färg. Hittills har S valt att vara helt tysta. Mest rädd är jag för att M, C och S återinför ”det slutna rummets politik”, där de viktiga besluten tas utan insyn.

Sune Håkansson