Debatt

Blekinge kan ta täten i klimatomställning

Sveriges ingenjörer sydost ,
Foto:Lena Ehring

Blekinge har en stolt historia av industriframgångar och många av dem har möjliggjorts av ingenjörer.

Vi är övertygade om att länet har stor potential för nya framgångar. Genom tydligt ledarskap och nya innovationer inom bland annat bioenergi kan det bli verklighet.

Onekligen har Blekinge flera bekymmer. Hög arbetslöshet och låg tillväxt i det regionala näringslivet är två. Globala faktorer såsom hårdnande konkurrens, accelererande digitalisering och genomgripande klimatförändringar blir allt mer kännbara för oss alla.

Medan förändring är konstant så handlar utveckling om medvetna strategier och satsningar. Inte minst för företag och regioner.

  Låt oss ta ett exempel. Klimatomställningen medför stora utmaningar kopplat till framtidens energiförsörjning. Blekinge har med sin rika tillgång på skog och kustnära läge unika förutsättningar i en framväxande bioekonomi, driven av förnybara resurser.

  Detta står i fokus när vår innovationsturné "Idélandet Sverige" den 22 mars, når Karlskrona. En grupp ingenjörer kommer då att ta fram förslag på nya lösningar för att skapa bioenergi av alger.

  Två nycklar till utveckling är just idéer och tillgång på kompetens för att förverkliga dem. En mångårig närvaro av industri- och it-företag har gett Blekinge en gedigen teknisk tradition. Genom BTH finns även en väletablerad kunskapsstruktur på plats.

  En medlemsundersökning som Sveriges ingenjörer genomfört visar att en av sex ingenjörer bär på en idé som kan bli en säljbar produkt eller tjänst. Det är lovande, men inte tillräckligt.

  För att regionen ska ta nästa kliv krävs ett tydligt innovationsledarskap.

  Företagen, kommunerna och landstinget i Blekinge har ett särskilt ansvar för att nya lösningar ska se dagens ljus. Sveriges Ingenjörer vill ge dessa aktörer följande uppmaningar:

  • Stärk beställarkompetensen och efterfråga hellre lösningar på problem än begränsas av existerande produkter

  • Underlätta medarbetares innovationskraft genom att stödja projekt även om de ligger utanför kärnverksamheten.

  • Tillåt längre utvecklingstider som inte styrs av kvartalsekonomi. Bra idéer tar tid att utveckla.

  Långsiktiga satsningar från privata och offentliga aktörer samt ett effektivt tillvaratagande av innovationskraft öppnar vägen för Blekinge att bli en ledande region i den globala klimatomställningen.

  Peter Larsson,

  samhällspolitisk direktör Sveriges ingenjörer

  Per-Inge Bäck,

  distriktsordförande Sveriges ingenjörer sydost