Debatt

Alliansen: kvalitet, tillgänglighet och valfrihet ska öka

Debatt Artikeln publicerades
I hälso- och sjukvården ska tillgängligheten öka genom att påbörja inrättandet av jourcentral i både Ronneby och Sölvesborg. I Karlshamn ska Närakuten öppnas.
I hälso- och sjukvården ska tillgängligheten öka genom att påbörja inrättandet av jourcentral i både Ronneby och Sölvesborg. I Karlshamn ska Närakuten öppnas.

I onsdags fattade regionfullmäktige beslut om att det är alliansens regionplan och budget för 2020 som kommer att gälla. Ett mycket glädjande besked för Blekingeborna.

Framför oss väntar en lågkonjunktur och hämmad tillväxt samtidigt som vi blir allt färre som ska försörja och ta hand om fler. Vissa utmaningar är vi helt ensamma om i Blekinge och andra står hela välfärdssektorn inför.

Detta ställer krav på alla och vi behöver ifrågasätta gamla strukturer och våga tänka nytt. Alliansens regionplan innehåller satsningar men också nödvändiga åtgärder. Vi tar ekonomiskt ansvar för att värna skattebetalarnas pengar samtidigt som vi erbjuder hög service.

Redan under 2019 pekar prognosen på att vi kan lyckas vända år av ekonomiskt underskott till att nå ett positivt resultat. Vi fortsätter med ökad kostnadskontroll och tillitsbaserad styrning för att nå en hållbar och långsiktig ekonomi. Vi lägger besparingar på administration så att medarbetarna i stället får värdeskapande arbetsuppgifter. Vi kommer även utreda delar av Region Blekinges verksamheter för att hitta kvalitetsförbättringar och kostnadseffektivitet. Vi ska vända på varje sten för att säkra god service.

I hälso- och sjukvården ska tillgängligheten öka genom att påbörja inrättandet av jourcentral i både Ronneby och Sölvesborg. Det blir ett bra komplement kvällstid när vårdcentralerna stänger. I Karlshamn ska Närakuten öppnas.

Blekingeborna får även mer vård att välja mellan 2021, då vi under 2020 ska utreda hur vi kan utöka hälsovalet. Ett viktigt steg för valfriheten men också för kvalitet. 
Äntligen ska inriktningsbeslutet om Framtidens hälso- och sjukvård implementeras i praktiken. Mer personcentrerad vård, samverkan och nära vård kommer inte bara öka tillgängligheten och kvalitet utan gör även sjukvården mer kostnadseffektiv.

En viktig del i Region Blekinges attraktivitet är medarbetarnas möjlighet till utveckling och karriär. Medarbetare ska uppleva att det finns goda möjligheter till karriär- och kompetensutveckling och att den egna kompetensen tas tillvara och används på rätt sätt. Därför finns nu särskilda medel avsatta för kompetenssatsningar. Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att nå våra uppsatta mål för Region Blekinge.

För ett attraktivare Blekinge ska vi bland annat främja innovationer och företagsetableringar, återkomma med förslag till hur lärarutbildning kan inrättas i Blekinge, söka medlemskap i Greater Copenhagen och genomföra särskilda satsningar i kulturplanen. Blekinge är en fantastisk region och visar goda resultat på många områden och det är vi mycket stolta över, men vi ser mer potential. Insatserna i regionplanen kommer främja Blekinges attraktionskraft så att fler vill bo här, etablera företag eller komma på besök.

Alliansens budget är en ansvarsfull budget som tar kommande välfärdskris på allvar och som ökar kvaliteten, tillgängligheten och valfriheten. Region Blekinge ändrar färdriktningen med alliansen som Christina Mattisson (S) så insiktsfullt uppfattat, och det är verkligen på tiden.

Lennarth Förberg (M)

Lars Karlsson (C)

Erik Lindborg (KD)

Nils Ingmar Thorell (L)

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.