1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Debatt

Alarmerande minskning av flygande insekter

Vad är biologisk mångfald värd?
Miljö • Publicerad 27 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Varför är minskat antal flygande insekter nu en så viktig fråga? Jo, för att cirka 90 procent av alla blomväxter och cirka 75 procent av alla livsmedelsgrödor är beroende av pollinering för sin utveckling och fortplantning.
Varför är minskat antal flygande insekter nu en så viktig fråga? Jo, för att cirka 90 procent av alla blomväxter och cirka 75 procent av alla livsmedelsgrödor är beroende av pollinering för sin utveckling och fortplantning.Foto: Janerik Henriksson/TT

Har du tänkt på att bilens vindruta och front inte varit kladdig av döda insekter i sommar, eller förra sommaren heller, för den delen?

Vetenskapliga långtidsstudier från Tyskland visar att förekomst av flygande insekter har minskat med cirka 80 procent de senaste 30 åren. Det är katastrofalt mycket och äventyrar sannolikt allas vår framtid. Forskare anser att resultaten dessutom kan gälla även för övriga Europa.

Varför är minskat antal flygande insekter nu en så viktig fråga? Jo, för att cirka 90 procent av alla blomväxter och cirka 75 procent av alla livsmedelsgrödor är beroende av pollinering för sin utveckling och fortplantning.

Orsaken till den alarmerande stora minskningen av flygande insekter tros vara allt mer intensivt jordbruk, med monokulturer och användning av bekämpningsmedel av olika slag. Även i svenska trädgårdar används mycket kemiska bekämpningsmedel, faktiskt hundratals ton årligen. Förvisso mest för bekämpning av mossor och ogräs, men ändå. Bekämpningsmedel kan ju påverka även annat än avsett.

Som trädgårdsägare kan du alltså gynna biologisk mångfald genom att minska användningen av bekämpningsmedel, odla växter med olika blomningstid samt spara litet ris- och vedrester på lämpligt ställe. Då får många flygande insekter både mat och boende.

Som skogsbrukare kan du i ökad utsträckning värna blandskog och särskilt gynna ädellövträd. När det gäller bortforsling av vinteravverkat virke från ädellöv, liksom flisning av avverkningsrester från dessa, bör det utföras senast mars, innan värdefulla insekter har hunnit lägga ägg i dem. I Karlshamn är kommunens skogspolicy bra och lovvärd! Denna kan emellertid utvecklas och ambitionsnivån höjas.

Kommuner kan se över när de klipper gräs och även var. På många ställen är det ju både dyrt och onödigt att klippa, när man i stället kan skapa ängsliknande områden med varierad flora.

Det är mot ovanstående bakgrund Miljöpartiet i Karlshamn driver, och hoppas få stöd för, frågor om åtgärder för ökad biologisk mångfald.

Charlott Lorentzen

Språkrör, MP Karlshamn