1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Dags att vidga debatten om barns utanförskap

Nyheter • Publicerad 18 februari 2013

Varje mamma och pappa i arbete minskar risken för att barnen ska hamna i utanförskap. Den senaste tidens debatter och diskussioner kring begreppet barnfattigdom, har belyst att detta begrepp innehåller många olika tolkningar. Antalet barn i utanförskap blir svårt att såväl mäta som att analysera, när flera olika mått och definitioner används.

Något som är problematiskt med den senaste tidens debatt är att den ensidigt belyst utanförskapet ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi behöver vidga debatten om barn i utanförskap till att inte bara handla om ekonomi, utan även om att det finns många barn som tvingas leva med misshandel, våld och missbruk och då även i familjer med relativt god ekonomi.

Det är av största vikt att vi mäter rätt saker för att kunna sätta in rätt åtgärder för de barn som behöver hjälp och stöd, för vi vet att dessa barn finns.

Rädda Barnens senaste rapport om barnfattigdom i Sverige mäter 2010. Den visar glädjande nog att fler barn lever i en ekonomiskt bättre tillvaro. Detta är logiskt med tanke på de incitament Alliansen har skapat för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Vi är överens med Rädda Barnen om att den viktigaste faktorn för att långsiktigt utrota barnfattigdomen, är att skapa förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.

Oavsett om vi mäter barnfattigdomen i relativa eller absoluta mått och att de olika måtten inte riktigt alltid visar på hela sanningen, kan vi inte och ska vi inte blunda för att vi har en utmaning och att det finns problem som vi behöver hantera för att underlätta för barn i familjer med små ekonomiska marginaler.

Regeringens arbetslinje stärks ytterligare i budgeten för 2013. För att underlätta för och ge stöd till de familjer som har de ekonomiskt minsta marginalerna gör regeringen direkta satsningar inom familjepolitiken.

Från och med januari 2013 får studerande familjer med barn en höjning av studiebidraget. Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 180 kronor till 225 kronor per dag.

Denna höjning är riktad till dem som inte har arbetat tillräckligt länge eller som haft för låga inkomster för att få föräldrapenningen relaterad till sin inkomst. Andra gjorda satsningar inom familjepolitiken är höjningen av flerbarnstillägget från 2010.

År 2012 höjdes riksnormen för försörjningsstödet och det särskilda bostadsbidraget för barnfamiljer. Höjningen av bostadsbidraget är riktat så att de som är mest ekonomiskt utsatta ska nås av höjningen som motsvarar i genomsnitt 750 kronor per månad.

För att ytterligare underlätta, beslutade regeringen nyligen om en lagrådsremiss med förslag om att ungdomar som bor i hushåll med ekonomiskt bistånd ska kunna tjäna det dubbla mot i dag, utan att familjens ekonomiska bistånd reduceras.

För att ge barn goda förutsättningar för en trygg uppväxt, behövs Alliansens politik som ger fler möjligheter till jobb och egen försörjning. Det är helt avgörande för familjers ekonomiska situation. Vi är också beredda att göra ännu fler satsningar för de familjer och barn som är mest ekonomiskt utsatta och även på dem som på annat sätt behöver stöd och hjälp.

Gunilla Nordgren (M), riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet

Camilla Brunsberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona

Så här jobbar Blekinge Läns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.