Sista striden om vikarnas utfyllnad på heta Verkö

Karlskrona Artikeln publicerades
Stenmassorna ligger klara bortom färjeläget, men får vänta ett tag till.
Foto:Mats Blennow
Stenmassorna ligger klara bortom färjeläget, men får vänta ett tag till.

I allra sista stund greps den sista chansen att överklaga. Beskedet kom under fredagseftermiddagen, som innebar att utfyllnaden av vikar på Verkö försenas ytterligare.

Det är Naturskyddsföreningen som begärt prövningstillstånd hos Högsta Domstolen. Tidigare har man förlorat i flera instanser, senast i Mark- och Miljööverdomstolen.

Den gav kommunen rätt att fylla ut vikarna i vid Långa Lisa och Solviken för att bereda ett större industri- och hamnområde på Verkö, jämte möjligheter för godståg.

Nu inleds en seg process om Högsta Domstolen ska lämna tillstånd för en sista prövning. Naturskyddsföreningen har fram till den 13 juni på sig att närmare beskriva skälen till att den överklagar. Därefter vill domstolen ha sex - tolv månader på att bestämma sig för ett prövningstillstånd eller inte.

    I kommunens planering hade man tänkt sig att göra en upphandling för projektering (planering och förberedelser) under våren, börja i höst, stenfylla under hösten 2018, och vara färdig våren 2019. Därefter skulle ytterligare markarbeten återstå några månader, bland annat för att uppnå en markhöjd tre meter över havsvattennivå.

    – Vi fick beskedet för en timme sedan. Nästa vecka träffar jag kommunledningen för ett samråd om hur vi ska göra. Det är en fråga om vad vi vågar sätta i gång med. Naturligtvis inte lägga i sten, men kanske projekterings- och utredningsarbeten, sa projektledare på kommunen Bengt Lingman.

    Under tiden ligger enorma stenmassor och väntar, något som flera företag på Verkö redan uttryckt sitt missnöje med.