”SÄTT HENNE I FÄNGELSE”

Blekinge Artikeln publicerades
Kerstin Årmann är ansvarig utgivare för Blekinge Läns Tidning. Hon är ytterst ansvarig för att publicerat material går i linje med Tryckfrihetsförordningen. I annat fall riskerar hon att fällas för tryckfrihetsbrott, med böter och även ­fängelse som påföljd.
Foto:Marcus Palmgren
Kerstin Årmann är ansvarig utgivare för Blekinge Läns Tidning. Hon är ytterst ansvarig för att publicerat material går i linje med Tryckfrihetsförordningen. I annat fall riskerar hon att fällas för tryckfrihetsbrott, med böter och även ­fängelse som påföljd.

Den ansvarige utgivaren ser till att det publicerade materialet är i linje ­med Tryckfrihetsförordningen.

Annars finns det risk för fängelsestraff.

– Jag var rätt skräckslagen, säger Kerstin Årmann om när hon för första gången skulle ta ställning i ett utgivarärende.

Inget som skulle rendera i fängelsestraff – i sådana fall handlar det om uppvigling till brott eller hot mot rikets säkerhet – men möjligen böter.

Och trots det tunga ansvaret, så uppskattas funktionen.

  – Det är en bärande konstruktion – en sorts ventil i ett demokratiskt samhälle – att alla och envar kan framföra åsikter och information via tidningen utan att ta någon risk. En annan person tar på sig ansvaret. Det är en bra, vacker och nödvändig tanke.

  Upplägget gäller för traditionella, periodiska massmedier. För exempelvis internetbaserade sådana är det annorlunda. Man behöver inte ha en ansvarig utgivare. Men avstår man, så är det i stället den så kallade BBS-lagen som gäller – den som rör ansvar för ”elektroniska anslagstavlor”.

  Och den som tillhandahåller tjänsterna – exempelvis bloggare med kommentarfält – måste hålla koll på texter och meddelanden som kan handla om uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi eller olaga våldsskildring.

  Nya tider att förhålla sig till alltså. Och kortare. Ett beslut som tidigare kanske kunde ägnas ett halvdygn för att överväga, måste numera inte sällan avgöras minutsnabbt.

  – Det är alltid jag som har det yttersta ansvaret, men jag är ännu mer beroende av professionella medarbetare. Och man måste hålla huvudet kallt.

  Avvägningar görs i förhållande till överenskomna pressetiska regler – som i sin tur inte är exakta utan måste tolkas. Erfarenhet är sannolikt största tillgången. Och vridande och vändande diskussioner med medarbetare är en nödvändighet för att – i förhållande till allmänintresset – ta hänsyn till människors privatliv.

  – Även om det är samma saker att ta ställning till så är omvärlden annorlunda. Nu publicerar ”alla” – inte bara vi. Uppgifter finns tillgängliga för allmänheten på ett annat sätt. Men vi har ett annat ansvar än bloggar och sociala medier.

  Risk för fängelse eller åtminstone böter. Det är ett allvarligt juridiskt ansvar – precis som i övriga världen.

  – Fast i andra länder är det en reell möjlighet att råka ut för misshandel, andra repressalier, man kan lätt hamna i fängelse, till och med bli dödad ... I jämförelse lever vi i en ankdamm. Men klimatet hårdnar för oss också, säger Kerstin Årmann.

  BLT i morgon: Om pressetik

  Läs även: En osexig rättighet fyller 250