1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Så tycker partierna

Så vill partierna utveckla den fria rörligheten för EU–medborgare
Nyheter • Publicerad 5 maj 2014

Vänsterpartiet

Vi är positiva till den fria rörligheten inom EU, men i praktiken gäller den inte alla EU–medborgare. Polisens REVA–kontroller, utvisningar och den inhumana behandlingen av romer visar det tydligt. Vi vill stärka rättigheterna för de människor som arbetar i EU–länderna. Arbetsvillkoren ska vara desamma, oavsett man är född eller bosatt. Annars riskerar vi att lönerna dumpas då det blir billigare för företagen att anställa utländska arbetare.

Det är också viktigt att skapa lagliga vägar in i Europa. Detta kan ske genom asylvisum som utfärdas vid ambassader och beskickningar, men även genom upphävande av visumkrav från länder som drabbats av konflikt, krig eller vars regimer utsätter befolkningen för tortyr eller förföljelse.

Socialdemokraterna

Med över två miljoner lediga jobb i EU är det positivt om fler européer flyttar till de arbetstillfällen som finns. Vi vill använda Erasmusprogrammet för att underlätta för fler arbetslösa att utbilda sig eller göra praktik i ett annat EU–land. Vi vill även stärka det europeiska förmedlingssystemet EURES så att fler ges stöd för att hitta jobb i Europa. Vi vill också att fler ska få möjlighet att studera. Många medlemsländer inte minst Sverige behöver bli bättre på att använda de möjligheter till studier och praktik som finns.

Moderaterna

Rätten till fri rörlighet för EU–medborgare och deras familjemedlemmar är en av de största framgångarna för den europeiska integrationen och en av grundstenarna i EU–samarbetet. Nya Moderaterna vill fortsätta att underlätta för människor att komma till Sverige för att arbeta. En annan del är att fortsätta utvecklingen av den inre marknaden så att möjligheterna för fri rörlighet blir fler och mer lättillgängliga.

Folkpartiet

Alla EU–medborgare ska kunna utnyttja den fria rörligheten och arbeta eller studera överallt i unionen. Begränsningar för att stänga ute medborgare från vissa EU–länder ska inte tillåtas. Fler unga behöver flytta till länder där det finns jobb. Tätare samverkan mellan Europas arbetsförmedlingar och fler lärlingsplatser behövs för Europas ungdomar.

Kristdemokraterna

Trots att tjänstesektorn står för nästan 70 procent av Europas ekonomi och trots att det finns ett tjänstedirektiv som ska öppna upp gränserna för konkurrens omfattas merparten av tjänsterna inte av den inre marknaden. Beräkningar tyder på att om tjänstedirektivet genomfördes i alla medlemsländer skulle välfärden öka med 0,3–0,7 procent, cirka 600 000 nya jobb skapas och tjänstehandeln inom EU öka med 20 40 procent. Kristdemokraterna vill öka ambitionen och takten för att ta bort floran av de handelshinder som finns kvar.

Centerpartiet

EU har möjliggjort för individer att arbeta, bo, studera och röra sig fritt över den kontinent som tidigare präglades av krig, murar, taggtråd och gränshinder. Den fria rörligheten inom EU är en av fredsprojektets viktigaste grundpelare. Tydligare än något annat parti tog Centerpartiet, utifrån allas lika rätt och värde, ställning mot övergångsregler när medborgare från nyanslutna EU–länder skulle få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Vi vill:

? Se ett fortsatt öppet Europa, där alla länder som vill och uppfyller villkoren för demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter är välkomna i EU.

? Att EU ska underlätta den fria rörligheten ytterligare genom ett europeiskt green card–system och ingå frihandel med fler länder och regioner, inte minst USA.

Miljöpartiet

Vi värnar den fria rörligheten och motsätter oss alla försök att begränsa den fria rörligheten. Däremot vill vi inte att den inre marknaden ska användas på ett sätt som utnyttjar människor eller snedvrider konkurrensen. Arbete ska inte utföras till lägre löner eller under sämre villkor än vad som normalt gäller i det land där arbetet utförs. EU:s roll vad gäller miljöskydd, konsumentskydd och arbetstagares rättigheter ska vara att sätta miniminivåer. Medlemsländerna ska vara fria att gå före och ställa högre krav om de så önskar. När det gäller utstationering av arbetare ska Sverige värna kollektivavtal och den svenska modellen. Alla arbetstagare i EU ska ha rätt till likabehandling oavsett i vilket land de formellt är anställda.

Sverigedemokraterna

Frågan utgår från ett federalistiskt tankesätt. En fri rörlighet inom Europa är till stora delar bra. Vi vill till exempel fortsatt se ett utbyte av studenter, vi vill låta svenska medborgare ha möjlighet att söka jobb i andra länder och vi vill att det ska vara lätt att resa. Men vi anser att den fria rörligheten också måste kunna rymma vissa undantag. Vi vill till exempel kunna stärka Sveriges inre gränsskydd när vi finner det erforderligt för att skydda landet från kriminalitet och smuggling, vi vill värna den svenska modellen genom att kräva att utländsk arbetskraft måste följa svenska avtal och regler, vi vill kunna reglera arbetskraftsinvandringen för att anpassa den till svenska behov och vi vill också göra det möjligt att kunna införa visumtvång för att få stopp på missbruk av den öppna rörligheten.

Piratpartiet

Den fria rörligheten är det bästa med EU, så den måste vi värna. Under inga omständigheter ska EU göra något för att begränsa den fria rörligheten. Piratpartiet har konsekvent rösta mot alla sådana förslag i EU–parlamentet, och det kommer vi göra nästa mandatperiod också.

EU:s fria rörlighet måste respekteras för alla, inklusive till exempel gatumusikanter och tiggare, och vi kräver att polisen behandlar gatumusikanter lika oavsett etnisk bakgrund. Vi vill att det ska fortsätta vara lagligt att tigga, men det är naturligtvis en tragedi att människor befinner sig i en så utsatt situation att de tvingas till det.

Alla riksdagspartier och Piratpartiet, som sitter i EU–parlamentet i dag, har getts möjlighet att ge lika långa svar på BLT:s fråga via mejl.

Så här jobbar Blekinge Läns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.