”Risken är att människor väljer bort det som är viktigt”

Blekinge Artikeln publicerades
Ingela Wadbring.
Foto:Lars Lanhed
Ingela Wadbring.

5 frågor till Ingela Wadbring, föreståndare för Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning:

1. Varför är media och murvlar viktiga för demokratin?

– För att det vi och våra bekanta inte kan uppleva själva kommer till oss via medierna på olika sätt. Och för att kunna delta aktivt i samhället, vara medborgare, måste man ha lite koll på vad som händer runt omkring. Det är viktigt att vi har trovärdiga medier som fungerar – för alla, oavsett vem man är eller var man finns.

2. Men förutsättningarna har ändrats de senaste decennierna – hur?

– I och med kommersiell radio och tv, och senare nätet, har inte minst valmöjligheterna ökat. Man kan välja – och välja bort mycket mer. Och samtidigt kan man producera själv mycket mer och enklare, vilket också är viktigt ur det demokratiska perspektivet.

3. Är det både bra och dåligt?

    – Verkligen! Risken är att människor väljer bort det som är viktigt, vilket bidrar till att kunskapsklyftan ökar. Plus att de som går till hatsajter får en syn på samhället som, skulle jag säga, inte är rimlig. Att bara ta del av artiklar som kommer i ens Facebook-flöde gör ju en heller inte till en välinformerad medborgare.

    4. Vad ser du mer för stora utmaningar mot media som ”demokratipelare”?

    – Att bara vissa kommer ha råd att betala för kvalitetsinnehåll till exempel. Neddragningar och nedläggningar för med sig att vissa delar av Sverige hamnar i medieskugga. Granskning behövs och för seriös granskning och kontinuerlig bevakning behövs en redaktion i ryggen.

    5. Så vad behövs för att bibehålla den viktiga rollen?

    – Personligen tycker jag en stark public service. Vidare traditionell press som kan klara det ekonomiska läget. Att öka intresset för kvalificerad journalistik är samtidigt svårt för medierna att själva göra något åt. Min bedömning är att skola och föräldrar har en viktig roll för att lära unga att ha ett källkritiskt förhållningssätt.