Politiker tror inte på försvarets hot

Blekinge Artikeln publicerades

– Det dummaste jag hört på länge. Så reagerar försvarspolitikern Annicka Engblom (M) på hotet från Försvarsmakten att Hanöbukten skulle vara för liten för att rymma både militär och vindmöllor.
– Nu ska hon reda ut hur mycket tyngd som ligger bakom uttalandet.

Den blekingska riksdagskvinnan Annicka Engblom blev både förvånad och lätt bestört när hon läste lördagens BLT.
Där går Cecilia Häckner, handläggare på Försvarets infrastrukturavdelning hårt ut och konstaterar att om den planerade vindkraftsparken sydost om Hanö blir av, blir det svårt för militären att vara kvar i Blekinge.
Ett uttalande som sätter 1000 jobb på F17 i Kallinge och marinbasen på spel. Och som Annicka Engblom, som är verksam i försvarsutskottet, inte alls känner igen.
–Tvärtom, jag har uppfattat samtalsläget mellan de två parterna som mycket positivt. Jag tror definitivt att det finns plats för både vindkraftverk och militärer i Hanöbukten, säger hon och konstaterar att båda sidors verksamhet är till stor samhällsnytta.
–Energiförsörjningen är så klart viktig. Men marinen och F 17:s grunduppgift är att se till att vi har ett fullgott skydd vid våra gränser. De måste kunna bedriva sitt arbete för rikets säkerhet.
Att försvaret slentrianmässigt skulle sätta sig till motvärn när vindkraften kommer på tal, vill Annicka Engblom inte hålla med om.
Hon tror i stället att helgens uttalande inte har någon förankring högre upp i försvarsmaktens hierarki, att det får stå för en enskild person och klassar det som ”Det dummaste jag hört på länge”.
Dock kommer hon att gå vidare med en fråga som skulle vara ödesdiger för Blekinges del om det visar sig vara skarpt läge.
– Det har inte gått att få fram information hur landet ligger under helgen. Men jag ska givetvis undersöka saken, säger Annicka Engblom.
Peter Jeppsson (S), ledamot i försvarsutskottet, är även han oförstående till påståendet.
–Det låter fullständigt gripet ur luften att hela försvarsmaktens existens i länet hotas på grund av en eventuell vindkraftsetablering i ena hörnet av Hanöbukten. Jag tar för givet att det är handläggarens personliga åsikt, men jag ska undersöka saken, säger han.