Nu ska försvaret sälja HMS Ornö

Blekinge Artikeln publicerades

Försvaret har beslutat att sälja det underhållsfartyg som köptes för två år sedan i Ryssland och som var så fullt av fel att det inte går att använda. Den dåliga affären har kostat försvaret sammanlagt 52 miljoner kronor.

KARLSKRONA

Avvecklingen av fartyget som fått namnet HMS Ornö ska vara klar i mitten av mars.
På Försvarsmaktens underhållscentrum i Karlstad, som har uppdraget att sälja HMS Ornö, tror man inte det ska bli svårt att avyttra fartyget.
- Allt går att sälja, säger Sture Agnholm, försäljningschef.
Fartyget inhandlades för 26 miljoner kronor. Hur mycket räknar du med att ni kan begära nu?
- Det vet jag inte. Först måste vi titta på henne och bilda oss en uppfattning. Men sälja fartyget det skall vi göra.
Ornö köptes 1999 för att efter ombyggnad ersätta HMS Utö som underhållsfartyg vid Fjärde minkrigsflottiljen. I somras avbröts dock ombyggnaden eftersom man hittat allvarliga skador i tankar och i utrymmen mellan fartygets ytter- och innerskrov.
Att reparera dessa skador skulle innebära stora kostnader, därför lades projektet ned.
Före köpet inspekterades Ornö av marinens fartygsinspektion, Muskö örlogsvarv och Marinbas Ost. Men det var bråttom vid upphandlingen och felen upptäcktes inte.
- Försvaret tog en risk vid upphandlingen och riskhanteringen är något vi måste titta på för att förhindra att sådant här inte upprepas, säger Peter Bager, kommendör och chef för Sjöstridsavdelningen i Högkvarteret.
Den materiel som köpts för att utrusta fartyget kommer nu att fördelas till andra fartyg. Delar till huvudmaskineriet ska omfördelas till underhållsfartyget HMS Trossö som också är köpt i Ryssland men som är i betydligt bättre skick.
HMS Ornö skulle ersätta HMS Utö under nästa år.
- I det kortare perspektivet kommer HMS Utö att få axla manteln som stödfartyg ännu en tid. Det pågår just nu en beredning hur den framtida stödfartygsflottan ska se ut.
Lars-Göran Enarsson