När händelser blottas går det att hjälpa

Blekinge Artikeln publicerades

Mobbning är ett ständigt aktuellt ämne.

Närpolis Andreas Glingfors efterlyser ett större engagemang runt barn och ungdomar.

Barn- och ungdomar mobbas varje dag i Sverige. Varje år väljer någon att ta sitt liv till följd av mobbningen. Närpolis Andreas Glingfors har specialiserat sig i ämnet och tillbringar en del av sin tid att föreläsa för pedagoger, barn, ungdomar och föräldrar. Det är viktiga frågor som är svåra att hantera och utreda, men det går.

– Om barn utsätts för brott ska man polisanmäla, tänk annars vilket budskap vi sänder till barnen, säger han och fortsätter:

– Det händer att vi stöter på rektorer som är rädda för att deras skola ska få dålig publicitet om man anmäler brott. Men det är självklart så att det inte finns en enda skola utan problem med mobbning.

  Som Andreas Glingfors ser det är det viktigt att det finns ett engagemang runt barnen. En enad front från föräldrar, skola och polis som visar att man bryr sig. Kan man inte hjälpa dem själv kan man i alla fall hjälpa dem att komma vidare.

  – Det är viktigt att ha en dialog med barnen, att vara lyhörd och att hålla sig objektiv. Att stötta och lyssna på dem är viktigt, men också att hålla igen på sitt eget adrenalinpåslag och ta reda på vad mitt eget barn har gjort, säger han.

  Att lyfta händelser är viktigt. Det är först när händelserna blottas som det finns en möjlighet att hjälpa.

  De flesta föräldrar är engagerade och vill inte att deras egna barn utsätter andra för kränkningar. Eller kränks själv. Men påminner om att barn inte berättar allt utan berättar bara det som barnet tycker at vi behöver veta, inte mer.

  – Barn kan vara rädda att vi vuxna ska bli arga. Men det är viktigt att tänka på hur vi bemöter barnen när de gör fel och misstag. Det är viktigt att barnen vågar berätta om misstag utan att vi blir arga.

  En annan viktig del att tänka på är att alla barn och ungdomar är olika mogna. På sociala medier gäller en åldersgräns på 13 år, men det är inte alla barn som klarar av att hantera det sociala spelet. Andreas Glingfors menar att barn och ungdomars utveckling och omdöme måste styra, inte siffran 13.

  Fakta

  Vad du som förälder kan göra

  1. Var lyhörd och engagerad, lyssna på ditt barn/din ungdom och var engagerad i dem.

  2. Visa handlingskraft, genom att prata med andra föräldrar och skolan.

  3. Ha öppna kanaler, det är viktigt att barnen har någon vuxen att prata med men det behöver kanske inte vara föräldrarna.

  4. Tänk på ditt bemötande av barnet.

  5. Var objektiv, tänk alltid vad mitt barn gör och inte bara på vad andra barn gör.

  Visa mer...