”Min mamma vanvårdas”

Blekinge Artikeln publicerades
Bildtext: (Funkar till båda) 1997 slog Sarah Wägnert larm om missförhållande på äldreboendet hon jobbade på då. Hennes agerande ledde till en ny bestämmelse i socialtjänstlagen - lex Sarah. ”Jag har faktiskt aldrig själv gjort en sådan anmälan”.
Foto:PONTUS LUNDAHL / TT /
Bildtext: (Funkar till båda) 1997 slog Sarah Wägnert larm om missförhållande på äldreboendet hon jobbade på då. Hennes agerande ledde till en ny bestämmelse i socialtjänstlagen - lex Sarah. ”Jag har faktiskt aldrig själv gjort en sådan anmälan”.

Sarah Wägnert slog larm om missförhållande på ett äldreboende.

Hennes agerande ledde till en helt ny lag - lex Sarah.

Lex Sarah är ett av de viktigaste verktygen för att upptäcka och åtgärda brister inom bland annat socialtjänsten och äldreomsorgen. Anledningen till att anställda enligt lag är skyldiga att rapportera missförhållanden heter Sarah Wägnert, undersköterskan som 1997 vågade slå larm om allvarliga missförhållanden på ett äldreboende i Solna.

– Det var ett nytt, privat boende som inte ens var färdigt när 86 äldre flyttade in. Vi fick aldrig någon chans att skapa rutiner för att ge den bästa vården och den fanns en rad brister redan från början, säger Sarah Wägnert, i dag 42 år och undersköterska på Västmanlands sjukhus.

Det saknades bland annat hjälpmedel, de äldre fick sina mediciner för sent och en enda lift skulle räcka för 86 personer. Trots att personalen påtalade bristerna för både kommunen och företagsledningen hände ingenting. Förrän journalister från Rapport kom på besök.

  – Det var väldigt spontant. När de frågade om någon ville ställa upp och berätta om arbetsmiljön framför kameran så tvekade jag inte.

  Sedan rullade det på. Hennes berättelse om missförhållandena fick stor uppmärksamhet i media och två år senare fick hon en -bestämmelse uppkallad efter sig, lex Sarah. Den innebär att alla som arbetar med att ge service och omsorg är skyldiga att rapportera missförhållanden och risker. Lagen gäller alla, oavsett om det handlar om privat eller offentlig verksamhet. Men det handlar inte bara om skyldigheter. Meddelarfriheten är en rättighet i tryck- och yttrandefrihetslagarna som ger offentliganställda möjlighet att berätta för media om missförhållande. Arbetsgivaren får inte ens ställa frågan om vem som berättat och medieföretaget har tystnadsplikt.

  Vad har lex Sarah betytt tror du?

  – Den betyder oerhört mycket för kvaliteten inom vård och omsorg. Många kommuner använder handboken när de skapar rutiner, men framför allt är lex Sarah bra för personalen som nu vet att de är skyldiga att påtala brister, säger Sarah Wägnert.

  – Det kändes mest tragiskt att det inte funnits tidigare. Jag trodde att man var skyldig att påtala brister, det handlar ju om människor som ofta inte kan föra sin egen talan. Men det var väldigt viktigt att den kom.

  Förra året fick Inspektionen för vård och omsorg (IVO) in 24 lex Sarah-anmälningar från Blekinge vilket är dubbelt så många som åren innan. 21 av dem ledde till utredningar där de flesta handlade om ärenden inom individ- och familjeomsorg eller inom äldrevården. Samtliga ärenden avslutades utan kritik.