Malou Lindholm är besviken på sitt miljöparti

Blekinge Artikeln publicerades

Malou Lindholm är besviken på det miljöparti hon var med och grundade på 80-talet. Därför ställer hon inte upp i valet till EU-parlamentet, men går inte ur partiet nu.
- Jag känner inte igen mitt gamla parti, säger hon. Jag är besviken på dess EU-politik.

Malou Lindholm anser att partiet sköter sig bra i inrikespolitiken, men att man sviker det som partiet står för när det gäller EU-politiken.

Gemensam valrörelse
Utan att medlemmarna fått diskutera det, har man sagt ja till ett gemensamt europeiskt miljöparti i samarbete med övriga partier i Europa, som är för ett Europas förenta stater. Partistyrelsen beslutade att miljöpartiet ska ingå i det Gröna Europaparti, som ska bildas om en vecka. Man har också beslutat att genomföra en gemensam EU-valrörelse, med gemensam valplattform med övriga gröna partier i EU, utan att förankra det i partiet. Malou Lindholm är också besviken på det förslag till valplattform, där vikten av utträde ur EU och arbetet mot överstatlighet tonats ner.
- Jag kan inte ställa upp för ett parti som jag inte känner igen. Det finns uppenbar risk att man i alla sammanhang skulle tvingas förklara och försvara gröna federalister, något jag vägrar, säger hon.
- När miljöpartiet bildades stod vi för närdemokrati och medinflytande, säger hon.
Till skillnad från övriga miljöpartier ute i Europa vill det svenska på sikt gå ur EU. Men innan den tiden är mogen har partiet arbetat för att inom EU jobba för att motverka ytterligare överstatlighet, dvs att makten flyttas från riksdag till EU.

Ingen representant
- Om EU-kommissionens förslag om gemensamma partier för hela EU går igenom, skulle små stater, som Sverige kanske bara skulle få någon, i värsta fall ingen representant. Alla partier har hittills sagt nej till kommissionens förslag. Då lockade kommissionen med bidrag till de partier som skulle gå samman och bilda Europapartier, säger hon.
- Bara EU:s miljöpartier sa ja. Utan diskussion ute i partiet har man sagt ja till att också det svenska miljöpartiet ska vara med.
Malou Lindholm satt i EU-parlamentet 1995-1999. Sedan har hon ägnat sig åt narkotikafrågor internationellt.
- Det sas att jag gjorde ett hyfsat bra jobb i EU, säger hon. Jag engagerade mig i EMU-debatten, där vi lyckades. Då blev jag lite sugen på politik igen.
Malou Lindholm nominerades av flera distrikt i södra Sverige, men kom inte på valbar plats.
- Det var inte därför jag hoppade av. När jag tackade ja, fanns inget valmanifest. När ett sådant kom hade man bland annat tagit bort kravet om att miljöpartiet anser att Sverige ska lämna EU.

Ändring i helgen
Nu har det arbetats om, men kritiken mot en EU-konstitution har inte prioriterats och utträdesparagrafen finns inte med. Det kan dock bli ändring i helgen, då miljöpartiet har kongress inför parlamentsvalet.
Malou Lindholm deltar inte i helgens kongress.
- Än så länge är jag dock kvar i partiet, säger hon.