1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Kritik mot Karlskrona kommun

Ur utredningen:
• Utredarna är kritiska mot att det hölls en presskonferens redan första dagen innan det fanns en klar bild över vad som inträffat.• Utredarna är kritiska mot att ledamöterna i socialnämnden inte var närvarande hos personalen under de kritiska dagarna för att visa sitt stöd.• Grunderna för beslutet att stänga av Yaras rektor var både oklara och inkonsekventa. Utredarnas kritik inriktar sig dock främst på att det var både olämpligt och illojalt mot rektorn att kritisera honom på det sätt som skedde under presskonferensen.• Beslutet om avstängning togs kollektivt i kommunledningen. Men ansvaret har lagts på barn- och ungdomsförvaltningens chef, som fått ta emot massiv kritik relativt ensam. Enligt utredarnas uppfattning har kommunen agerat illojalt mot förvaltningschefen.• De krisledningsmöten som hållits har inte haft samma befattningshavare närvarande vid alla tillfällen. Det har inte funnits någon kontinuitet. Utredarna är också kritiska mot att HR-chefen inte var en naturlig del av krisledningsgruppen.• Kommunens HR-chef deltog inte i de operativa besluten. Det är en brist enligt utredningen. Besluten påverkades istället i stor grad av politiker och kommunikationsavdelning. • Publicerad 6 mars 2015