Inget eldningsförbud i Blekinge längre

Blekinge Artikeln publicerades

Den 22 maj införde länsstyrelsen eldningsförbud i hela Blekinge. Men under onsdagen den 7 juni valde länsstyrelsen efter samråd med länets räddningstjänster att fatta ett nytt beslut om att upphäva förbudet.

Eldningsförbud införs som en förebyggande åtgärd för att minska risken för brand i skog och mark.

När eldningsförbud råder är det endast tillåtet att grilla i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser, som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.