Därför friar hovrätten Hess

KARLSKRONA Artikeln publicerades
Foto:Patric Söderström

Hovrätten friar sverigedemokraten Michael Hess helt.

Hess dömdes i tingsrätten för hets mot folkgrupp efter en kommentar på internet om att våldtäkt är inrotat i islams kultur.

Michael Hess dömdes till villkorlig dom och böter för hets mot folkgrupp av Blekinge tingsrätt förra året efter att han 2013 skrivit en kommentar till en ledartext på Aftonbladet.

Han skrev ett inlägg där det stod: ”När ska ni journalister inse att det är djupt inrotat i islams kultur att våldta och misshandla sådana kvinnor som inte rättar sig efter islams lära. Finns ett stort samband mellan våldtäkter i Sverige och antalet invandrare från MENA-länder”. Med MENA syftas på Mellanöstern och Norra Afrika.

Nu friar hovrätten honom helt.

  Hovrätten skriver att Hess visserligen ”uttryckt sig på ett sätt som fullt klart ligger utanför ramen för en saklig och vederhäftig debatt”, men man anser inte att han ska dömas för hets mot folkgrupp.

  ”Vid en helhetsbedömning anser hovrätten att det varit fråga om ett kränkande yttrande men att omständigheterna kring yttrandet är sådana att det inte är nödvändigt och proportionellt att inskränka Michael Hess yttrandefrihet i detta fall. Mot bakgrund av Europadomstolens praxis faller i stället hans kommentar till den ledare som publicerats på Aftonbladets hemsida inom ramen för vad som bör få bemötas i en fri och öppen debatt.”, skriver rätten.

  Michael Hess advokat Tommy Nilsson framhöll i hovrätten att Hess inte haft något uppsåt att uttrycka missaktning eller att se ner på någon annan.

  – Michaels uttalande riktade sig till svenska journalister. Han ville väcka en debatt och skrev ett fakta-baserat inlägg, eller som han uppfattar som faktabaserat, sa Tommy Nilsson i rätten och begärde att Hess skulle frias.

  Åklagaren Lena-Marie Bergström var så klart av en annan uppfattning.

  – Det är samma lagstiftning nu som då. Jag tycker att tingsrättens dom var välskriven och välgrundad, sa hon efter hovrättsförhandlingen.

  BLT ha tidigare låtit Nils Funcke, en av Sveriges ledande experter på yttrandefriheten, analysera tingsrättens dom.

  Han välkomnade då en prövning i hovrätten. Fallet var så komplicerat att inte ens han kunde ge ett svar på om domen var riktig då.

  –  Det här är jättesvåra frågor. Det är en gråzon utan dess like, sa han.