Marinen väljer Muskö före Karlskrona

Karlskrona Artikeln publicerades
Försvarsmakten väntar på beslut i år - och räknar med att kunna börja förändringen 2018 som bland annat berör Marinbasen i Karlskrona.
Foto:Marcus Palmgren
Försvarsmakten väntar på beslut i år - och räknar med att kunna börja förändringen 2018 som bland annat berör Marinbasen i Karlskrona.

Försvarsmakten gör helt om med ny organisation.

Vapengrenarnas staber flyttar ut från centrala Stockholm. Karlskrona var med i diskussionen - men valet föll på Muskö.

Det är fortfarande bara ett förslag, men en fördjupad del som militären själv jobbat med, landar snart på regeringens bord för beslut. Flygets ledning ska ta plats i Uppsala, marinens på Musköbasen söder om Stockholm (och armén antingen i Kungsängen eller Enköping). En fjärde organisationsenhet "Militär Ledning Gotland" finns också i förslaget.

Varför inte till Karlskrona - där en stor del av marinen redan ligger?

– Vi har tittat på flera platser, Karlskrona var en av dem. Men det blev till slut Muskö utifrån olika kriterier, bland annat tillgång på lokaler och det fortifikatoriska skyddet. Det kopplas också till bilden av världsläget idag, vårt uppdrag, och varför Försvarsmakten ska finnas med möjligheten till ett robust ledningssystem, säger Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör i Försvarsmakten.

  –  Det handlar om att bygga ett starkare försvar i ett försämrat omvärldsläge. Största delen av omorganisationen berör Högkvarteret.

  Hon berättar också att det egentligen handlar om två utredningar som flätas ihop. En andra del innebär kraftiga förändringar som föreslås i en materiel- och logistikutredning, som innebär att 1 700 anställda på FMV (Försvarets Materielverk) flyttas direkt över till Försvarsmakten.

  – Men alla försvarsanställda får räkna med att de kan beröras mer eller mindre. Det kan innebära till exempel nytt ansvar eller annorlunda arbetssätt, säger Marcela Sylvander.

  Det har spekulerats i om personal i Karlskrona kommer att behöva vistas mer på Musköbasen där den nya Marinstaben i så fall slår sig ner?

  – Medarbetare i Karlskrona har en viktig kompetens och det är naturligt att en del medarbetare, främst officerare, flyttar eller pendlar till Stockholmsområdet för att tjänstgöra i Högkvarteret under en tid, säger hon.

  Mikael Danielson är facklig förtroendeman i officersfacket i Karlskrona (Officersföreningen för Sjöstridsskolan och Marinbasen):

  – Det är möjligt att det kan bli någon utökning på Muskö, men jag uppfattar inte att det ska ryckas några funktioner i Karlskrona. Jag har heller inte märkt någon särskild oro bland personalen, säger han.

  Fakta

  Ny organisation

  Starkt sammanfattat går förslaget ut på att cheferna för varje vapengren, armén, marinen och flygvapnet, får ansvar för hela verksamheten inom sin gren.

  Det har de inte i dag. Planering, utbildning, förbands- och personalförsörjning kan ligga på ett ställe, besluten över insatser på ett annat. För att minska sårbarheten flyttas också ledningsstaberna, som i dag finns samlade på Högkvarteret i centrala Stockholm, ut på olika platser.

  Visa mer...