Framåt marsch mot ny tid

Karlskrona Artikeln publicerades
Uppställning på Marinbasen i Karlskrona.
Foto:Marcus Palmgren
Uppställning på Marinbasen i Karlskrona.

Försvarsmakten gör helt om med ny organisation.

Vapengrenarnas staber flyttar ut från centrala Stockholm. Karlskrona var med i diskussionen - men valet föll på Muskö.

Det är fortfarande bara ett förslag, men en fördjupad del som militären själv jobbat med, landar snart på regeringens bord för beslut. Flygets ledning ska ta plats i Uppsala, marinens på Musköbasen söder om Stockholm (och armén antingen i Kungsängen eller Enköping). En fjärde organisationsenhet "Militär Ledning Gotland" finns också i förslaget.

Det framkallar också frågan varför inte Marinchefen med ledningsstab flyttas till Karlskrona - där en stor del av den samlade numerären redan ligger?

– Vi har tittat på flera platser, Karlskrona var en av dem. Men det blev till slut Muskö utifrån olika kriterier, bland annat tillgång på lokaler och det fortifikatoriska skyddet. Det kopplas också till bilden av världsläget idag, vårt uppdrag, och varför Försvarsmakten ska finnas med möjligheten till ett robust ledningssystem, säger Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör i Försvarsmakten.

  –  Det handlar om att bygga ett starkare försvar i ett försämrat omvärldsläge. Största delen av omorganisationen berör Högkvarteret.

  Hon berättar också att det egentligen handlar om två utredningar som flätas ihop. En annan del innebär kraftiga förändringar som föreslås i en materiel- och logistikutredning. Den innebär förändrat ansvar mellan Försvarsmakten och Försvarets Materielverk.

  Förändringarna berör i första hand cirka 2 000 försvarsanställda. 1 700 av dessa är personal på Försvarets Materielverk som föreslås föras över och ingå direkt i Försvarsmakten. Det kan innebära både att organiseras på nytt sätt och för vissa - förflyttning.

  – Men alla försvarsanställda får räkna med att de kan beröras mer eller mindre. Det kan innebära till exempel nytt ansvar eller annorlunda arbetssätt, säger Marcela Sylvander.

  Det har spekulerats i om personal i Karlskrona kommer att behöva vistas mer på Musköbasen där den nya Marinstaben i så fall slår sig ner?

  – Medarbetare i Karlskrona har en viktig kompetens och det är naturligt att en del medarbetare, främst officerare, flyttar eller pendlar till Stockholmsområdet för att tjänstgöra i Högkvarteret under en tid, säger hon.

  Inom Försvaret förväntar man sig att regeringen tar beslut under 2017.

  – Vi räknar med att i alla fall kunna börja genomföra förändringarna nästa år.

  Mikael Danielson är facklig förtroendeman i officersfacket i Karlskrona (Officersföreningen för Sjöstridsskolan och Marinbasen):

  – Vi är vana vid omorganisationer som brukar komma och gå. Den här ledningsutredningen har varit känd ett tag och ett nytt beslutsunderlag ska lämnas ganska snart. Men det finns inte mycket att ta ställning till i nuläget.

  Hur bedöms risken för att resurser flyttas från Karlskrona till Muskö, när en komplett marinledning tar plats där?

  – Det är möjligt att det kan bli någon utökning på platsen, men jag uppfattar inte att det ska ryckas några funktioner i Karlskrona. Jag har heller inte märkt någon särskild oro bland personalen.

  – Vi har ju representation i Högkvarteret och de marina staberna redan i dag och det är viktigt att det finns kompetenser från både Stockholm och Karlskrona.

  – Alla omorganisationer är inte av godo. Men den här kan jag ändå hoppas på. Den ser ut att göra den marina strukturen tydligare, lite effektivare med kortare ledningsvägar. Men det är egentligen för tidigt att säga, menar Mikael Danielsson.

  Fakta

  Ny organisation

  Starkt sammanfattat går förslaget ut på att cheferna för varje vapengren, armén, marinen och flygvapnet, får ansvar för hela verksamheten inom sin gren.

  Det har de inte i dag. Planering, utbildning, förbands- och personalförsörjning kan ligga på ett ställe, besluten över insatser på ett annat. För att minska sårbarheten flyttas också ledningsstaberna, som i dag finns samlade på Högkvarteret i centrala Stockholm, ut till olika platser.

  Visa mer...