”Fällning och publicering är en viktig upprättelse”

Blekinge Artikeln publicerades
Fredrik Wersäll.
Foto:Per Larsson/TT
Fredrik Wersäll.

Sex frågor till Fredrik Wersäll, hovrättspresident i Svea hovrätt, tillika ordförande i Pressens opinionsnämnd (PON):

1. Nämnden firar 100 år i år – vilka har varit största förändringarna sedan 1916?

– Jag skulle säga in­förandet av PO som ”mellaninstans” för ungefär 45 år sedan (1969). Annars är nog det grundläggande uppdraget i princip detsamma. Och jag tycker att det fungerar bra – inte minst i internationell jäm­förelse.

2. Känns klander som ett effektivt medel?

– Ja, så vitt jag uppfattar fortlöpande undersökningar så är fällning och publicering en viktig upprättelse, även om den drabbade inte själv får något materiellt. Det centrala är annars en bred anslutning till självregleringssystemet, och att pressen respekterar nämndens av­görande, vilket jag tycker att man gör i dag.

3. Statistiken talar annars om fördubblat antal anmälningar (cirka 600, varav omkring 40 fällningar) på senare år. Vad kan det bero på?

  – Det kan ha flera orsaker, och behöver inte alls betyda att tillståndet när det gäller pressetiken har försämrats. Det kan delvis bero på att det har blivit enklare att anmäla. Antalet fällningar är ju konstant.

  4. Vad ser ni för tendenser annars?

  – En iakttagelser som vi gjort är till exempel att lokaltidningar fälldes i större utsträckning förr. PO:s bedömning är bland annat att det ­nog skett en påtaglig professionalisering av journalistyrket. En annan ­tydlig tendens är digitali­seringen – att vi har minst lika mycket ­nättidningar att pröva.

  5. Påverkas ni av det ändrade medie­landskapet?

  – Definitivt, i och med att publiceringssätten varierar. Många kvällstidningar använder sig till exempel av tv-mediet, vilket prövas utifrån andra förutsättningar.

  6. Diskuteras det några förändringar?

  – Ja, tremånadsregeln är exempelvis förståelig när det gäller tryckta ­tidningar. Men på nätet kan ju artiklar ligga kvar i åratal. Vidare diskuteras det i vilken utsträckning man ska pröva bloggar till exempel som är knuta till utgivningen av tidningen.