1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Domstol fattar inget beslut om projekt

Mark- och miljödomstolen avkunnar inget eget beslut i frågan om vindmöllorna i Hanöbukten, men kommer i dag med ett inriktningsyttrande till regeringen, som får pröva det jättelika vindkraftsprojektets framtid.
Nyheter • Publicerad 7 februari 2013
Foto: Scanpix
Foto: Lena Ehring

Redan under huvudförhandlingen begärde Sölvesborgs kommun, Boverket och Försvarsmakten att tillståndsfrågan ska avgöras av regeringen.

– När Försvarsmakten anser att dess intressen hotas säger regelverket dessutom att frågan måste avgöras av regeringen, säger Bruno Bjärnborg, tekniskt råd hos domstolen i Växjö.

Regeringen ska i första hand pröva frågan om tillåtlighet. Sedan är det regeringens sak att avgöra ärendets fortsatta hantering.

TT: Så ärendet kan åter hamna i mark- och miljödomstolen?

– I princip ja, säger Bjärnborg.

I sitt yttrande till regeringen förordar domstolen att Blekinge Offshore under vissa förutsättningar får tillstånd att bygga de planerade vindkraftverken i Hanöbukten, vare sig företaget väljer huvudalternativet 700 vindmöllor eller andrahandsalternativet med 350 vindkraftverk.

Krav som kan ställas gäller bullernivåer, grumling av havsvattnet och driftbegränsningar till skydd för fladdermöss.

När det gäller militärens invändningar mot projektet så medger domstolen att ett stort antal vindkraftverk innebär ett intrång i totalförsvarets intressen, men inte större än att det kan kompenseras genom skyddsåtgärder och vissa driftsinskränkningar.

Alternativet 350 vindkraftverk innebär givetvis ett mindre intrång än huvudalternativet, bland annat genom att en långt mindre havsyta tas i anspråk.

Jonny Boo, rådman i mark- och miljödomstolen, skriver emellertid i domen att Blekinge Offshore inte – och därmed inte heller domstolen själv – uttömmande kunnat utreda alla frågeställningar när det gäller vindkraftprojektets inverkan på försvaret.

Men samtidigt har inte heller Försvarsmakten lyckats övertyga domstolen att vindkraftsparken påtagligt skulle försvåra försvarets möjligheter att bedriva sina verksamheter.

Att miljödomstolen, i stället för att fatta ett eget beslut om vindkraftverken i Hanöbukten, skickar frågan vidare till regeringen beror just på försvarets invändningar. När ett mark- eller miljömål också rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt ska domstolen med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för prövning.

Detsamma gäller om domstolen själv finner att ett mål rör allmänna och "synnerligen viktiga" miljöintressen och om Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten begär att ärendet ska prövas av regeringen.

Hans-Olof Svensson, assisterande projektledare på Blekinge Offshore, ser mycket positivt på domstolens hållning.

– Vi har lagt ned oerhört med jobb på utredningar och detta är vad vi hoppades på och förväntade oss. Det finns ingenting i detta som är negativt för oss.

Att yttrandet nu går vidare till regeringen och att det i och med det kommer ta ännu mer tid innan beslut var väntat, säger han.

– I och med parkens omfattning så är det bra att det är regeringen som tar det här. Det är sådant vi får räkna med i den här branschen.

Den långa processen kommer innebära kostnader för företaget, liksom hela projektet som beräknas kosta runt 50 miljarder kronor. Hur finansieringen av projektet ska gå till är ännu inte helt klart.

– Det kommer finansieras både med interna investerare och ägare och kanske med internationella finansiärer. Det är inte klart hur hela ägandet till parken kommer se ut, men jag tror inte att finansieringen blir ett problem.

(TT)

Så här jobbar Blekinge Läns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.