DHR Karlshamn/Olofström

Blekinge Artikeln publicerades

Tio personer var närvarande på styrelsemötet.

Monika Svensson öppnade mötet. Sekreterare: Sven Thörn. DHR har fått tre nya medlemmar. Till hösten startas det upp en läscirkel. Nästa möte 18 mars kl. 18. Mötet avslutades.