Blekinge har Sveriges krokigaste järnväg

Blekinge Artikeln publicerades
Foto:Bengt Pettersson

I samband med jubileumsfirandet av Blekinges eldrivna tåg väcks kritik. I efterhand menar många att tågbanan borde ha rätats ut samtidigt.

– Vi har förmodligen den krokigaste järnvägen och de längta restiderna i hela Sverige, säger Pär Welander, trafikplaneringschef.

För att uppmärksamma att Blekinges kustbana elektrifierades för tio år sedan har den ideella museiföreningen Östra Skånes Järnvägar slagit på stort. På lördagen kommer ett veterantåg från tidigt 1900-tal att dras av ett ellok från Kristianstad till Karlskrona.

Även om elektrifieringen innebär ett miljövänligare och modernare alternativ till de tidigare diselloken påverkade inte satsningen restiden.

– I samband med att södra Sverige och Danmark elektrifierade järnvägarna var vi också tvungna att göra det, för att vi skulle kunna ingå i samma system, säger Pär Welander, trafikplaneringschef på Blekingetrafiken.

  Han berättar att det allra viktigaste argumentet bakom satsningen var att Blekinge skulle komma Öresundsregionen närmare, men man tänkte inte på att det skulle vara smartare att räta ut banan i samband med satsningen.

  – Om man kunde gå tillbaka tio år i tiden hade man kanske gjort saker annorlunda. Jag hade gärna sett att man rätade ut järnvägen innan man elektrifierade, säger Pär Welander.

  Till skillnad från bilvägar har järnvägen stått oförändrad sedan 1800-talet. Pär Welander berättar att kortare restider inte prioriterades när den byggdes.

  – Det viktigaste var att undvika uppförsbackar eftersom det var svårt att köra loken på höjdskillnader. Sedan var det även odlingsmark på många ställen och det var viktigare att de skulle kvarstå än att tågbanan skulle vara rak, säger han.

  På en karta ovanifrån ser Blekinges tågbana ut som en orm som slingrar sig fram. Mest påtaglig är rälsen mellan Ronneby och Karlshamn som nästan är 30 procent lägre än bilvägen.

  Konsekvenserna blir att Blekingebor får långa restider när de ska vidare ut i Södra Sverige. Från Malmö tar det lika lång tid att åka till Karlskrona som till Linköping, även om det är dubbelt så långt till Linköping.

  – Vi har förmodligen den krokigaste järnvägen i hela Sverige, vilket gör att många säkert väljer bil framför tåg. Om vi rätade ut banan skulle vi bland annat kunna minska restiden mellan Ronneby och Karlshamn med minst tio minuter. De politiska ambitionerna är att restiden mellan Karlskrona och Malmö ska minska med 46 minuter år 2035, säger Pär Welander.

  Enligt Pär Welander var den viktigaste förändringen för Blekinges tågresenärer Kustpilen, som innebar att tågen började gå från Blekinge till Malmö utan stopp i början av 90-talet.

  På den tiden arbetade Pär Welander med att räkna tågpassagerare och han kommer ihåg hur antalet resenärer ökade i rekordfart.

  – Antalet resenärer har ökat från 190 000 till 1 900 000 i dag. Det är en explosiv ökning, säger han och fortsätter:

  – Om vi ska förbättra tågtrafiken ytterligare måste vi göra rejäla satsningar. Den långsiktiga planen är att korta ner Blekinge kustbana.

  Magnus Johansson, ordförande i trafiknämnden, berättar att den krokiga järnvägen fortfarande en omdiskuterad fråga, tio år efter elektrifieringen.

  – Vi önskar att järnvägen var rakare och vi är medvetna om det tidshandikapp som Blekingeborna står inför, säger han.

  Att räta ut spåret är en omfattande satsning som både är tidskrävande och kostsam. Inom den närmsta tiden är trafiknämndens första prioritering därför att utöka antalet spår.

  – I dagsläget har vi bara ett mötesspår. Om vi har två spår kan vi köra fler tåg, säger han.

  Fakta

  Milstolpar i Blekinges järnvägshistoria

  1874

  Blekinges första järnvägsträcka är färdigbyggd. Den går Sölvesborg - Kristianstad. Första Mars avgår premiärtåget från Valje till Sölvesborg. Den följs av fler spår, tills det i början på 1900-talet finns ett järnvägsnät i Blekinge med sträckningar i Skåne, Kronoberg och Kalmar län.

  1889

  Det blir möjligt att åka tåg mellan Karlskrona och Malmö, men inte i ett svep. Tågbyten ingår i Karlshamn, Sölvesborg och Kristianstad. Resan utmed kusten tar elva timmar.

  1939

  Riksdagen beslutar att staten ska ha hand om landets järnvägstrafik. Mellan 1941 och 1947 övergår samtliga banor i Blekinge till Statens Järnvägar, SJ.

  1957

  Blekinge Kustbana har breddats till normalspår, och blir kvar, medan flera smalspåriga järnvägar kommer att läggas ner. Karlshamn nya station är färdig.

  1992

  Regionaltåget Kustpilen börjar gå Karlskrona-Malmö. Det blir ett uppsving i resan - det på sträckan som varit nära nedläggning under 80-talet.

  2007

  Två års erfarenhet med att elektrifiera banan är klar. När Blekinge kustbana öppnar igen kan Öresundstågen gå hela vägen genom Blekinge.

  Visa mer...