Allt som inte är hemligt är offentligt

Blekinge Artikeln publicerades

Din rätt att ta del av offentliga handlingar är grundlagsskyddad.

Tack vare offentlighetsprincipen kan vi granska myndigheter, politiker och andra makthavare.

Som journalist får man ofta frågan ”hur vet du det?”. Det kan handla om ett polisärende, ett bygglov eller ett yttrande från länsstyrelsen. En lex Sarah-anmälan eller ett åtal. Oavsett vad så är handlingarna ofta bra källor till nyheter, speciellt i lokalmedia.

Svaret stavas offentlighetsprincipen. Rätten att ta del av allmänna handlingar är ett av journalistens viktigaste arbetsredskap och utan den hade medborgarna inte haft samma tillgång till exempelvis obekväma politiska beslut, domar eller missförhållanden i offentliga verksamheter.

Offentlighetsprincipen regleras grundlagen Tryckfrihetsförordningen och har funnits i Sverige sedan 1766. Det handlar alltså om din rätt att ta del av handlingar som upprättats, inkommit eller skickats från en myndighet. Du ska dessutom få informationen skyndsamt, helst samma dag. Men det handlar också om rätten att närvara vid till exempel domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden.

    Liknande lagar finns i mer än 70 länder och på en del ställen omfattar lagstiftningen även privata aktörer. Men i vissa länder, som Storbritannien, är det tvärtom. Där lyder allt under sekretess om det inte finns ett särskilt beslut på att handlingen ska vara offentlig.

    Så tacka prästen Anders Chydenius, som ligger bakom grundlagen, för att du kan ta reda på vad våra politiker sysslar med.