Tv

08/03 13.40

Här syns spår från stadsbranden

00:27
. . .

En stor del av Karlskrona förstördes i brand 1790. Brädorna som hittats inne i Fredrikskyrkan bär spår av katastrofen.

Senaste nytt i Blekinge