Tv

03/01 16.00

91 kubikmeter vatten per sekund i Mörrumsån

02:07
. . .

Ida-Marie Rigoll, platschef för Kronolaxfisket i Mörrum, tar de kraftiga vattenströmmarna med ro och säger att flödet i sig är bara bra för den kommande fiskesäsongen.