TT-Utrikes

Sydafrika överväger avgiftsfri utbildning

TT-Utrikes

Sydafrikas regering överväger åtstramningar i välfärdssektorn för att bekosta en satsning på avgiftsfri högre utbildning, enligt medieuppgifter.(TT)

Artikeln publicerades 10 november 2017.

Sydafrikas regering överväger åtstramningar i välfärdssektorn för att bekosta en satsning på avgiftsfri högre utbildning, enligt medieuppgifter.

Satsningen skulle finansieras med nedskärningar i övriga budgetområden, däribland den sociala sektorn, rapporterar tidningen Mail & Guardian, som har tagit del av ett dokument från ett finanspolitiskt råd knutet till presidentämbetet.

Dokumentet, som enligt tidningen har presenterats för president Jacob Zuma, föreslår också åtstramningar inom infrastruktur, bostadspolitik och för landets försvarsmakt.

Varken presidenten eller det sydafrikanska finansdepartementet har kommenterat uppgifterna.