TT-Utrikes

Expert: Dispyten kan eskalera

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Storbritanniens utvisning av de ryska diplomaterna är en kraftfull diplomatisk signal om att London ser allvarligt på giftattacken mot Sergej Skripal. Konflikten kan leda till skärpta sanktioner - och fler länder riskerar att dras in.(TT)

– Det första steget är att protestera informellt, sedan kallar regeringen upp det andra landets ambassadör, därefter protesterar den publikt, och ett ytterligare steg är att försvåra eller bryta kontakten genom att utvisa diplomater, säger Isak Svensson, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

– Det paradoxala med alla konfliktåtgärder är att de försvårar möjligheten till dialog när den behövs som mest. Det är en diplomatisk dispyt som kan eskalera.

Om konflikten trappas upp ytterligare kan Ryssland svara genom att utvisa brittiska diplomater. Storbritannien och Ryssland kan även stänga ambassader i båda länderna, och konflikten kan även röra sig in i den ekonomiska sfären.

– Det infördes ett antal sanktioner mot högt uppsatta personer i Ryssland efter Krimkrisen, det är möjligt att Storbritannien nu kommer att vara mån om att göra dem ännu strängare, säger Svensson.

Bråket kan också växa till fler länder än Storbritannien och Ryssland.

– Det är ett allvarligt brott mot ett lands suveränitet om man går in i landet och utsätter en person för ett mordförsök. Länder som är allierade med Storbritannien, både politiskt inom EU och militärt, har ju naturligtvis ett intresse av att upprätthålla dess suveränitet.