TT-Utrikes

EU-strid om växtgift

TT-Utrikes Artikeln publicerades

EU-parlamentet tar strid med EU-kommissionen om tillståndet för glyfosat - ett ämne som ingår i många växtskyddsmedel. I en resolution på onsdagen krävs ett förbud i stadsparker och grönområden och att ett förnyat tillstånd bara ska kunna ges för sju år i taget.(TT)

EU-parlamentet tar strid med EU-kommissionen om tillståndet för glyfosat - ett ämne som ingår i många växtskyddsmedel.

I en resolution på onsdagen krävs ett förbud i stadsparker och grönområden och att ett förnyat tillstånd bara ska kunna ges för sju år i taget.

– Det är en stark markering från parlamentet som nu kommissionen måste ta i beaktande, säger svenska ledamoten Jytte Guteland (S).

– Vi har varit upprörda över att man velat förlänga i 15 år tillståndet för ett ämne som en stor del av forskarsamhället, inklusive WHO, anser att kan vara cancerframkallande, säger Guteland.

Det förnyade tillståndet för glyfosat har varit omdiskuterat under hela våren. Den EU-kommitté som har ansvar för frågan har tills vidare skjutit upp sitt beslut till i maj.