TT-Ekonomi

EU-kamp mot plast kan fällas - av EU

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Plastpåsarna i EU kan minska rejält efter en uppgörelse mellan medlemsstaterna och EU-parlamentet. Avtalet riskerar ändå att torpederas, när den nya ledningen i Bryssel vill hålla EU-skeptikerna vid gott mod.(TT)

Förhoppningen är att antalet tunna plastpåsar i EU ska minskas med 80 procent inom fem år, genom att länderna åläggs att exempelvis ta betalt för fler påstyper än i dag. Grundförslaget lades av den förra EU-kommissionen i fjol höstas. Problemet är bara att deras efterträdare inte är nöjda. Missnöjet anses dock inte bero så mycket på åtgärderna själva, utan snarare på att kommissionen ser en chans att visa att man står fast vid löftet att slå ned på lagstiftning som anses "onödig" - ett löfte som getts framför allt i syfte att tillfredsställa EU-skeptiker i Storbritannien och Nederländerna. Kommissionens officiella linje är bland annat att delar av plastpåseuppgörelsen "borde lösts i ett bredare perspektiv". Uppsättandet av bindande mål ifrågasätts också, med hänvisning till att nödvändiga data saknas för vissa länder. Ett klarläggande från Timmermans är utlovat till onsdagen. Om kommissionen är fortsatt kritisk krävs sannolikt att EU-ländernas ambassadörer enhälligt bekräftar uppgörelsen vid ett möte på fredag, om inte hela förslaget ska haverera.