TT-Inrikes

Varannan svensk vill ha mindre invandring

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Drygt hälften av svenskarna vill ha färre eller ingen invandring alls. Det konstateras i en rapport från Pew Research Center, en oberoende tankesmedja i Washington DC i USA. Undersökningen genomfördes under våren 2018 i 27 olika länder världen över.(TT)

Drygt hälften av svenskarna vill ha färre eller ingen invandring alls. Det konstateras i en rapport från Pew Research Center, en oberoende tankesmedja i Washington DC i USA.

Undersökningen genomfördes under våren 2018 i 27 olika länder världen över. Deltagarna fick välja på tre olika svarsalternativ. Om de tycker att landet ifråga bör ta emot:

1. Fler invandrare (immigrants).

2. Ungefär detsamma som landet gör nu.

3. Färre, alternativt inga alls.

52 procent av de 989 svenskar som intervjuades på telefon mellan den 24 maj och 27 juni i år valde det senare alternativet. 33 procent ansåg att nivåerna bör vara desamma som de är nu, medan 14 procent ville se ökad invandring.

Grekland, Ungern och Italien var de länder i Europa som var mest negativa till invandring. Där tycker 82, 72 respektive 71 procent att deras länder bör ta emot färre invandrare, alternativt inga alls.

Samtidigt tycker 89 procent av de tillfrågade grekerna att utvandring är ett mycket stort, alternativt stort problem för deras land. I Spanien och Ungern är motsvarande siffror 88 respektive 80 procent. Bland svenskarna var det endast 18 procent som såg utvandringen som ett problem.