TT-Inrikes

Umeåskola kritiseras för sexism

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Skolinspektionen kräver att Umeå kommun tar itu med den skeva kvinnosynen på teknikprogrammet på Dragonskolan. Lärarna måste ta sitt ansvar enligt myndigheten. Skolinspektionen inledde en tillsyn i november efter flera signaler om kränkande behandling på skolans teknikprogram.(TT)

Skolinspektionen inledde en tillsyn i november efter flera signaler om kränkande behandling på skolans teknikprogram. Problemen blev rikskända sedan en kvinna i ett Facebookinlägg beskrivit hur dottern och dotterns kompisar fått utstå tafsanden och nedlåtande kommentarer, och hur skolledningen försökte tona ned problemen.

Efter att vittnesmålen spreds har dock skolan lovat förstärkt arbete mot diskriminering.

Utpekade

Nu slår Skolinspektionen fast att kommunen måste säkerställa att varken lärare eller andra elever förminskar de kvinnliga eleverna, och att den grabbiga jargongen upphör. Myndigheten skriver att det finns omfattande brister i teknikprogrammets värdegrundsarbete. Några lärare får kvinnliga elever att känna sig utpekade och mindre värda, och en lärare ska till exempel ha sagt "ni tjejer ska alltid klaga".

Programmet har också problem med en jargong mellan eleverna, med svordomar och homofobiska uttryck. Enstaka lärare ska ha hängt med i elevernas jargong och på så vis sanktionerat den. Enligt Skolinspektionen anmäler inte lärarna alltid elevers berättelser om kränkningar till rektor, trots att de är skyldiga att göra det.

DO granskar

Förutom Skolinspektionen granskas Dragonskolan även av diskrimineringsombudsmannen (DO), som utreder sexuella trakasserier. DO har ännu inte fattat något beslut i ärendet. Skolinspektionens tillsyn utgår från värdegrundsarbetet, alltså skolans uppdrag att främja förståelse för andra människor och jämställdhet samt motverka diskriminering.

Dragonskolan har 250 elever på teknikprogrammet, varav 80 procent är män och 20 procent kvinnor.