TT-Inrikes

Skärpta regler för vapenexport

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Reglerna för vapenexport ska skärpas, enligt den proposition som regeringen nu lämnar till riksdagen. Det demokratiska läget i det land som svenska vapen ska exporteras till ska spela en större roll än tidigare. Ju sämre landets "demokratiska status" är desto svårare ska det vara att få exporttillstånd.(TT)

Reglerna för vapenexport ska skärpas, enligt den proposition som regeringen nu lämnar till riksdagen.

Det demokratiska läget i det land som svenska vapen ska exporteras till ska spela en större roll än tidigare. Ju sämre landets "demokratiska status" är desto svårare ska det vara att få exporttillstånd.

Förekommer "allvarliga och omfattande kränkningar" av mänskliga rättigheter eller stora demokratiska brister ska det kunna motivera ett nej. En ventil finns för regeringen att i slutänden ändå säga ja, om regeringen bedömer att det av säkerhetspolitiska skäl, till exempel, är viktigt att säga ja.

Förslagen baseras på den parlamentariska utredningen om vapenexport som kom med sitt förslag i juni 2015. Regeringen och allianspartierna står bakom propositionen och tanken är att de nya reglerna ska börja gälla den 15 april 2018.