TT-Inrikes

Ryssland förlorade tvist om mångmiljonhyra

TT-Inrikes Artikeln publicerades

I flera år har Ryssland vägrat att betala hyra för ett bostadshus på Lidingö som de utnyttjar. Nu slår Stockholms tingsrätt fast att de är skyldiga fastighetsägaren nästan sex miljoner kronor. - Underbart!(TT)

– Underbart! Ockuperar man ett hus så ska man betala, säger Stefan Häge, advokat och styrelseordförande för fastighetsägaren LKO.

Men några snabba pengar till jul räknar han definitivt inte med.

Kan inte vräkas

Vid tidigare turer kring hyreshuset på Lidingö har Ryssland överklagat samtliga domstolsbeslut till högsta instans. Den första fleråriga processen gällde om Kronofogden kunde sälja huset på exekutiv auktion för att reglera en fordran som en tysk affärsman hade på Ryssland.

Till slut blev huset sålt till LKO som står som ägare sedan oktober 2014. Ryssarna har bott kvar men inga hyreskontrakt är påskrivna och några hyror har inte kommit in till LKO. Hyresskulden har växt med 275 000 kronor i månaden.

Normalt sett kan utebliven hyra leda till vräkning, men flera av de boende jobbar vid ryska ambassaden och vid ryska handelsrepresentationen och de - såväl som själva fastigheten - omfattas av diplomatisk immunitet. Svenska UD har varit noga med att återkommande upprepa detta.

Kan frysa tillgångar

För att lösa den till synes hopplösa situationen vände sig LKO i början av året till Stockholms tingsrätt med en stämning för utebliven hyra.

Av Rysslands svar på stämningen framgick att de varken tänkte betala hyra eller skriva på hyresavtal. Anklagelserna om att de ockuperar fastigheten kallade de missvisande. Men nu slår alltså Stockholms tingsrätt fast att eftersom ryssarna nyttjar fastigheten så ska de också betala för sig.

– De kommer säkert att överklaga, säger Stefan Häge.

Men han tror att domen kommer att stå sig i högre instans och anser att Ryssland sitter i en knepig sits när domen vunnit laga kraft.

– Det är ganska opraktiskt för dem att ha en fordran emot sig när det finns tillgångar att mäta ut, konstaterar han.

Dessutom finns den juridiska möjligheten att besluta om kvarstad, en form av omedelbar frysning av tillgångar. Beslut om kvarstad tas av domstol och är ett sätt att försäkra sig om att den som står i skuld inte gör sig av med tillgångar för att slippa betala.