TT-Inrikes

Reservat ska skydda violgubben

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att inrätta ett naturreservat i Linhult, en mil norr om Gullspång. Skogsområdet, som är drygt 14 hektar, är en skattgömma för den sanne svampälskaren.(TT)

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att inrätta ett naturreservat i Linhult, en mil norr om Gullspång.

Skogsområdet, som är drygt 14 hektar, är en skattgömma för den sanne svampälskaren. I den unika skogen växer flera sällsynta och hotade svamparter, som violgubbe, bitter taggsvamp, brandtaggsvamp, brödtaggsvamp och kejsarskivling. I reservatet finns också den mycket sällsynta fingersvampen ramaria schildii.

– Grunden för den rika och speciella svampfloran är den kalkrika berggrunden, säger biologen Henrik Roos på länsstyrelsen Västra Götaland.

Genom att bilda ett naturreservat ser länsstyrelsen till att de gamla granarna som finns i området inte får avverkas. Gamla granar är en förutsättning för svamparnas fortlevnad.