TT-Inrikes

Polisen och försvaret kan få arbetsbyte

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Det ska bli lättare att stiga i graderna och få högre lön utan att bli chef. Men rikspolischefen Dan Eliasson öppnar också för att samarbeta med försvaret för att lösa polisbristen. - Jag har inlett ett samtal med ÖB om det, säger han.(TT)

Riksdagspartierna vill ha tusentals nya poliser de närmaste åren, exempelvis beslutade Socialdemokraterna på sin kongress i våras att jobba för 10 000 nya poliser fram till 2024.

Samtidigt har dock polisutbildningarna i flera terminer i rad fått starta med färre studenter än vad som varit målet. Dessutom gäller det att behålla de poliser som redan finns, medger Dan Eliasson.

De senaste åren har inte minst många unga poliser valt att lämna yrket i förtid. Utöver att förbättra arbetsmiljön och utrustningen behöver polisyrket därför göras mer attraktivt även på andra sätt, enligt rikspolischefen.

– Vi måste hitta alternativa karriärvägar, ett sätt att hitta möjligheter att göra karriär och få en löneutveckling även om du inte formellt blir chef, säger han.

– Det är ett sätt att tänka nytt för att behålla fler människor.

"Spännande" möjligheter

Men det kan också bli aktuellt att närma sig försvaret på något sätt, enligt Eliasson. Polisen och Försvarsmakten har kommit överens om att inleda diskussioner om hur ett eventuellt samarbete kring karriärväxling mellan polis och försvar skulle kunna se ut.

– Jag tror att det i framtiden kan finnas spännande utvecklingsmöjligheter mellan militären och polisen, för vi konkurrerar många gånger om samma personal, säger Dan Eliasson.

Utsatta områden

Frågan aktualiseras av rapporten om utsatta områden som polisen presenterade i går. Antalet bostadsområden som polisen klassar som "särskilt utsatta" har ökat och i vissa fall beskrivs läget som akut. En stor andel av de utlovade nya poliserna kommer sannolikt att arbeta just i den typen av områden, konstaterar Dan Eliasson.

Polismyndighetens mål är att nå 21 500 poliser till 2020, en ökning med drygt 1 500 personer jämfört med dagens nivå.

Samtidigt slutade 460 poliser i fjol av andra skäl än att de gick i pension. Av dem var närmare 200 stycken under 40 år.