TT-Inrikes

Polisen: Vapenamnestin en viktig del

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Dödsskjutningarna kommer inte att avta av sig själv, enligt polisen. Nu införs snart en vapenamnesti då personer kan lämna in vapen utan att riskera straff. - Den är inte avgörande, men ändå en viktig del, säger Linda Staaf, chef vid polisens underrättelseenhet.(TT)

Förra året sköts 43 personer ihjäl och 140 skadades i 320 skjutningar. Detta år har också fått en mörk inledning. I helgen sköts två män ihjäl - en i Rissne i Sundbyberg och en i Malmö.

Ungefär hälften av alla skjutningar och nästan alla som lett till dödligt våld kan kopplas till kriminella konflikter i utsatta områden.

– Den negativa utvecklingen med högt antal skjutningar har inte avtagit under 2017. Den bedömning vi gör är att skjutningarna inte kommer att avta av sig själv, säger Linda Staaf, chef vid underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen hos polisen.

Grova brott

Det höga antalet dödsskjutningar har lett till beslutet att införa en vapenamnesti. Den innebär att vem som helst kan lämna in olagliga vapen eller ammunition till polisen utan att riskera straff.

Vid tidigare amnestier har runt 15 000 illegala vapen kommit in, och polisen tror på liknande siffror denna gång.

– Syftet med amnestin är att minska antalet illegala vapen i samhället. Vi vet att dessa vapen ofta är en förutsättning för att grova brott ska komma till stånd, säger Joakim Norenhag, projektledare för amnestin hos polisen.

Vapenamnestin gäller mellan februari och april och polisen kommer att satsa hårt för att nå boende i de utsatta områdena.

– Via lokala folkrörelser, såsom idrotts- och kulturföreningar, trossamfund, skolor, fritidsgårdar etcetera, säger Joakim Norenhag.

Inget använts vid brott

Av de vapen som lämnats in vid tidigare amnestier var ungefär 50 procent jaktvapen, 30 procent så kallade enhandsvapen och 20 procent automatvapen.

Frågan är om man når de vapen som gängkriminella innehar med amnestin.

– Vi vill komma åt så många vapen som möjligt. Alla vapen vi får in är en vinst för samhället, säger Norenhag.

Ett 60-tal vapen som ansågs särskilt troliga för att ha använts av kriminella provsköts vid amnestin 2013. Inget av vapnen kunde knytas till något brott, rapporterar SR P4 Sörmland.

Tiotal konflikter

Linda Staaf påpekar att varje illegalt vapen ute i samhället är potentiellt farligt.

– Det här är vapen som annars riskerar att komma i händerna på kriminella personer vid uppgörelser, säger Linda Staaf.

Det närmsta kvartalet bedöms ett tiotal konflikter sannolikt leda till våld, enligt polisen.

– Vi tror inte att konflikterna kommer att avta av sig själv. Skjutningar kommer fortsatt att vara aktuella, men frekvensen kommer att variera, detsamma gäller de sprängningar som används inom konflikterna, säger hon.

Regeringen vill också införa amnesti för explosiva varor, som handgranater, som ska träda i kraft i oktober.