TT-Inrikes

Pirater använder kända nätadresser

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Företag som säljer piratkopierade varor på nätet använder ofta internetadresser som nyligen tillhört etablerade bolag och organisationer. När en sådan adress blir tillgänglig köps och registreras den av de ljusskygga företagen - och kort därefter öppnas en e-handelsbutik.(TT)

Företag som säljer piratkopierade varor på nätet använder ofta internetadresser som nyligen tillhört etablerade bolag och organisationer. När en sådan adress blir tillgänglig köps och registreras den av de ljusskygga företagen - och kort därefter öppnas en e-handelsbutik.

EU:s immaterialrättsmyndighet Euipo har granskat närmare 28 000 e-butiker i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Spanien, där man misstänkte att piratkopierade varor såldes. Över 75 procent använde nätadresser, eller domännamn, som tidigare inte haft med försäljningen att göra. Sajterna användes bara för att styra trafik - potentiella kunder - till de nyöppnade butikerna.

I Sverige upptäcktes över 2 400 sådana butiker som använde tidigare registrerade domännamn. Men bakom vad som ser ut att vara tusentals separata e-butiker står enligt Euipo troligen bara ett eller ett fåtal företag. En stor andel av de misstänkta e-butikerna i Sverige och Storbritannien hade till exempel registrerats genom samma ombud.