TT-Inrikes

Ny lag ska stoppa ensamma terrorister

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Ensamvargar som vill utföra terrordåd - svåra att stoppa och överhuvudtaget upptäcka. Men med hjälp av ny lagstiftning vill regeringen göra det straffbart att i terrorsyfte skaffa sig kunskaper om vapen och sprängämnen på nätet skriver Dagens Nyheter.(TT)

Ensamvargar som vill utföra terrordåd - svåra att stoppa och överhuvudtaget upptäcka. Men med hjälp av ny lagstiftning vill regeringen göra det straffbart att i terrorsyfte skaffa sig kunskaper om vapen och sprängämnen på nätet skriver Dagens Nyheter.

– Det blir lättare att ingripa tidigare mot en ensamagerande terrorist som inte har farit iväg och lärt sig saker i Syrien utan sitter hemma på sin kammare och försöker lära sig, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till tidningen.

Även grovt dataintrång, som görs för att exempelvis försöka sätta samhällsviktiga funktioner ur spel, ska kunna klassas som terrorbrott. Dessutom ges polisen utökade möjligheter till telefonavlyssning, enligt den lagrådsremiss som klubbas under torsdagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september