TT-Inrikes

M vill göra det enklare att utvisa

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Moderaterna vill göra det enklare att utvisa brottslingar. I dag krävs minst ett års fängelse, men det bör räcka med sex månaders fängelse, enligt Moderaterna.(TT)

Det bör även bli enklare att utvisa EU-medborgare. Gällande lagstiftning bör ses över i syfte att sänka kraven för utvisning av gruppen, enligt Moderaterna.

Förslaget är ett av flera i ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de utländska stöldligorna som härjar i Sverige. Hälften av alla bostadsinbrott begås av internationella ligor.

Mycket provocerande

– Det styrs ofta från hemlandet och de kan bestå av tre-fyra hundra personer som jobbar utifrån mycket tydliga beställningar från hemlandet, säger Tobé.

Ett problem i sammanhanget är att Tullverket i dag inte kan stoppa personer som för ut stöldgods ur landet. De befogenheterna måste myndigheten få, anser Moderaterna.

– I dag står de och tittar på när uppenbart stöldgods förs ut ur landet, vilket är provocerande, säger Tomas Tobé.

Att ge Tullverket befogenheter att stoppa utförsel av stöldgods kräver bara en förordningsändring, men det skulle också kräva mer personal.

Straff i hemlandet

Moderaterna vill också se att betydligt fler personer som dömts för brott i Sverige avtjänar sina straff i hemlandet. Ett fängelseår kostar i genomsnitt 1,2 miljoner kronor per individ.

I dag avtjänar drygt 1 000 personer med utländskt medborgarskap ett straff om minst sex månaders fängelse i Sverige. Av dessa är 448 EU-medborgare. Medborgare från Polen, Rumänien och Litauen är överrepresenterade, enligt Kriminalvårdens siffror. Moderaterna vill att Kriminalvården får i uppdrag att påtagligt öka antalet överföringar av fångar med utländskt medborgarskap.

Andra, tidigare kända, förslag i åtgärdsprogrammet är att ett nytt brott, inbrottsstöld, införs med minimistraff på ett års fängelse. Partiet vill även förändra den så kallade straffrabatten, så att samma straff ska utdömas för de tre första brotten om man döms för flera brott samtidigt.