TT-Inrikes

Ingen ersättning till Sture Bergwall

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Den morddömde och senare friade Sture Bergwall (även känd som Thomas Quick) får ingen ersättning av staten för de 23 år han satt inlåst på den rättspsykiatriska kliniken i Säter. Justitiekanslern avslår hans begäran om 15 miljoner kronor.(TT)

Fallet Sture Bergwall är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i modern tid. Han dömdes till rättspsykiatrisk vård för sammanlagt åtta mord, men tog senare tillbaka sina erkännanden och friades.

Sedan han fått lämna Säters sjukhus krävde han en rekordstor ersättning av staten på 15 miljoner kronor för den tid han suttit inlåst för mord. Riksåklagaren (RÅ) ansåg att Sture Bergwall borde få skadestånd och att det var rimligt att staten bar allt ansvar för att han dömts på oriktiga grunder.

Vård ändå

Men det blir alltså ingen ersättning, enligt JK:s beslut.

– Den vård som han fick skulle ha pågått även om de här domarna inte hade funnits. Det är den bedömning som vi har gjort, säger Justitiekansler Anna Skarhed till TT.

Sture Bergwall dömdes nämligen till rättspsykiatrisk vård 1991, för bland annat grovt rån. Det var under denna vårdtid han påstod att han begått en lång rad mord, och han fälldes alltså senare för åtta. Men enligt JK skulle den rättspsykiatriska vården ha fortsatt oavsett morddomarna - han led fortsatt av allvarlig psykisk störning och risken för återfall i allvarlig brottslighet bedömdes som hög.

Beslut senare

Sture Bergwall är väldigt besviken på beskedet från JK och anser att det är felaktigt, uppger hans advokat Angelica Rigborn.

– Vi delar inte Justitiekanslerns bedömning utan jag anser att Sture Bergwall är berättigad till ersättning för felaktigt frihetsberövande under drygt 20 år.

JK:s beslut kan inte överklagas, men enligt Rigborn finns det ändå möjlighet att gå vidare.

– Efter att jag gått igenom beslutet och om vi anser att det finns skäl till det, då kommer vi sannolikt att lämna in en stämningsansökan mot staten.

Sture Bergwall satt frihetsberövad perioden 29 april 1991 till 3 mars 2014, det vill säga i 23 år.