TT-Inrikes

Fem månader viks åt pappan

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Fem månader i föräldraförsäkringen ska reserveras för pappan. Det föreslår regeringens utredare - som också vill att pappor ska ta ut mer ledighet när barnen är små. Men svenskarna tycks helst vilja bestämma själva hur ledigheten ska delas upp.(TT)

Utvecklingen mot ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen går långsamt. Fortfarande - mer än 40 år efter det att försäkringen lanserades - tar kvinnor ut 90 procent av dagarna för barn under två år.

Det vill regeringen ändra på och regeringens utredare föreslår nu att fler månader viks åt vardera föräldern. De så kallade "pappamånaderna" utökas från tre till fem.

– Det har tagit lång tid att förändra beteendet, så jag tror att det krävs en kraftigare reservering av månader, säger utredaren Lars Arrhenius.

Före tre år

Men tanken är inte bara att pappor ska ta ut fler dagar - utan också tillbringa mer tid med barnen när de är riktigt små. Förslaget innebär att fler dagar än i dag måste tas ut i yngre åldrar, redan innan barnet fyller tre.

– Det är då barnets behov är som störst. Med det här förslaget hoppas jag att pappor ska ta ut mer när barnet är litet och på det sättet skapa en bättre relation med sina barn, säger Lars Arrhenius.

Att dela precis hälften är däremot inget som bör införas, anser utredaren.

– Det handlar om att det ser olika ut för olika barn, barns behov skiftar och familjers situation ser olika ut, säger han.

Själva bestämma

Samtidigt vill de flesta föräldrar själva få bestämma hur ledigheten ska tas ut, enligt opinionsundersökningar som genomförts på senare år.

– Det är den frågan som ständigt är uppe: Hur mycket ska staten styra? Här är det viktigt att tänka på barnens perspektiv och barnens behov av att ha en nära relation med fler än en förälder, säger Arrhenius.

Han föreslår också en ny rätt att överlåta föräldradagar till utomstående.

– Det kan handla om morfar, farfar eller någon annan i barnets närhet.

Detta skulle kunna gynna till exempel ensamstående, egenföretagare eller familjer där fler än två personer utövar ett föräldraskap.

"Stor påverkan"

Det ska också bli lättare att lämna över dagar till en sambo. Exempelvis ska en mamma som skilt sig kunna överlåta föräldradagar till en ny "plastpappa" som hon bor ihop med, utan krav på att de ska vara gifta eller ha barn ihop.

Socialminister Annika Strandhäll (S) vill ännu inte säga om regeringen kommer att gå vidare med förslagen.

– Det är viktigt att båda föräldrar finns med i de små barnens liv. Intentionen när föräldraförsäkringen kom på 70-talet var att den skulle vara individualiserad, säger hon.

Hon framhåller att det ojämställda uttaget får stora konsekvenser för kvinnor.

– Det har stor påverkan på kvinnors arbetskraftsdeltagande, lön, hälsa, ansvar för det obetalda hemarbetet och pension. Så att det är klart att vi ska ha trygghetsförsäkringar som också stimulerar en större jämställdhet.