TT-Inrikes

Fler vill vaccinera sina barn tidigare

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Efter mässlingsutbrottet i Västra Götaland får barnavårdscentraler i regionen en hel del frågor från oroliga föräldrar. Många vill skynda på vaccineringen av sina barn.(TT)

– Det som föräldrar hör av sig om är att man gärna vill vaccinera tidigare än vid 18 månader, säger Ann-Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare vid Centrala barnhälsovården i Göteborg och södra Bohuslän, till TT.

Barn i Sverige får genom det allmänna vaccinationsprogrammet en första dos mot mässling, röda hund och påssjuka vid 18 månaders ålder. Skyddet fylls sedan på mellan sex och åtta års ålder.

Men vid begäran kan föräldrar få vaccinera sina barn redan från och med att de fyller ett år.

– Det finns ett ökat intresse för det nu, säger Ann-Sofie Cavefors.

– Det är viktigt att trycka på att det här är ett begränsat utbrott, och ingenting man behöver vara så rädd för. Det finns ett gott skydd eftersom så pass många i Sverige är vaccinerade. Men om man vill ha skyddet tidigare är det inget vi avråder från.

Barn som vaccineras före ett års ålder måste ta ytterligare en dos när de fyller 18 månader. I enstaka fall kan det ändå vara en bra idé att göra det.

– Är det så att man ska resa till ett område där det finns mycket mässling kan man vaccinera innan 12 månader. Men då måste man få en särskild ordination från läkare, säger Ann-Sofie Cavefors.