TT-Inrikes

Farliga våningssängar för barn återkallas

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Nio våningssängar granskades i testlabb. Alla underkändes. Vissa har så allvarliga brister att barn kan glida ut med kroppen, fastna med huvudet och bli hängande. Nu återkallas fem märken. Konsumentverket har genomfört en omfattande marknadskontroll av 17 våningssängar som säljs i Sverige.(TT)

Konsumentverket har genomfört en omfattande marknadskontroll av 17 våningssängar som säljs i Sverige. Nio skickades till ett laboratorietest och för de övriga åtta granskades dokumentation, som märkning och design.

I laboratorietestet kontrollerades sängarnas konstruktion, mått och vilka tyngder de klarar av för att inte gå sönder. Trots att sängarna är för barn ska de klara en vuxen persons tyngd.

Och resultatet är undermåligt, konstaterar Konsumentverket.

Samtliga sängar har mer eller mindre allvarliga brister. Fem återkallas och fyra av sängarna stoppas för försäljning fram tills att tillverkaren kan visa att sängen är säker.

"Vid provningarna upptäcktes en mängd olika fel och brister. Fem av sängarna var riktigt dåliga där bristerna var av sådan karaktär att de kan vålla stora kroppsskador", säger Maria Holmberg, utredare på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

Några av bristerna är farliga öppningar där barn kan falla ut och sedan bli hängande i huvudet, lösa ribbor i sängbottnen, uppstickande hörnstolpar där kläder kan fastna och orsaka fallolyckor eller stryprisker, fällmekanism där fingrar kan komma i kläm och i värsta fall klippas av.

Enligt Konsumentverket var resultatet lika nedslående sist man testade våningssängar. Maria Holmberg säger att branschen är omogen och dålig på att ställa säkerhetskrav på sina leverantörer.