TT-Inrikes

Därför gick Sternö på grund

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Flera olyckliga omständigheter samverkade vid olyckan med det nära 76 meter långa lastfartyget Sternö i Göta älv för ett år sedan, visar Haverikommissionens utredning, rapporterar P4 Väst.(TT)

Flera olyckliga omständigheter samverkade vid olyckan med det nära 76 meter långa lastfartyget Sternö i Göta älv för ett år sedan, visar Haverikommissionens utredning, rapporterar P4 Väst.

När Sternö närmade sig slussarna vid Lilla Edet svarade inte backreglaget som det skulle, vilket medförde att fartyget kom ur kurs.

Det gjorde att fartyget stötte emot en förtöjningspåle, varpå ett hål slogs upp i skrovet. Samtidigt gick fartyget på grund.

När besättningen försökte räta upp fartyget som fått slagsida fyllde man fel ballasttankar, varvid slagsidan i stället förvärrades.

Besättningen på sju personer kunde ta sig av fartyget och ingen kom till skada. Ett mindre oljeutsläpp rapporterades.

Haverikommissionen pekar inte på några brister i besättningens agerande men lyfter fram behovet av samverkansövningar för olika aktörer längs Göta älv.